Płatności bezpośrednie – w ustawowym terminie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia, że  płatności bezpośrednie za 2016 rok są realizowane na bieżąco i zostaną zakończone w ustawowym terminie.

Do dnia 8 maja 2017 r. decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich zostały wydane dla 1,306 mln rolników, co stanowi 96,7% składających wnioski.  AR i MR do 11 maja  wypłaci rolnikom w ramach płatności bezpośrednich kwotę w wysokości ok. 13,51 mld zł, co stanowi ok. 91,1% koperty finansowej. Jak podkreśla AR i MR tempo wypłat płatności bezpośrednich za rok 2016 jest znacząco wyższe od tempa płatności za rok 2015, dla okresu do 8 maja wypłacono o 2,25 mld zł więcej.  Natomiast pozostałe płatności są realizowane i zgodnie z obowiązującym prawem środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2017 roku.

Pojawiające się co jakiś czas w przestrzeni medialnej informacje o rzekomych kłopotach Agencji z wypłatą środków należnych rolnikom są wynikiem walki konkurencyjnej wykonawców systemów IT dla ARiMR. Agencja nie zamierza brać udziału w tego typu rozgrywkach, gdyż nie służą one dobru polskich rolników. ARiMR mimo prób wywierania nacisku, rozwija własne zasoby teleinformatyczne, które w przyszłości pozwolą uniezależnić się od zewnętrznych wykonawców – mówi Łukasz Kubiak, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: AR i MR