Płatności bezpośrednie – upłynął termin podstawowy

17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Do poniedziałku do godz. 14.00 biura powiatowe ARiMR przyjęły ponad 1,26 mln takich wniosków.

17 maja był ostatnim dniem podstawowego terminu przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 rok. Tego dnia biura powiatowe ARiMR były czynne do godziny 22. Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wnioski w tym czasie, a do godziny 14.00 było ich ponad 1,262 mln, mogą liczyć na otrzymanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. w pełnej wysokości. Z całą pewnością liczba ta będzie większa, ponieważ część rolników wysłała swoje wnioski pocztą i w ciągu najbliższych dni dotrą one do biur powiatowych.
Przepisy pozwalają na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie także po tym podstawowym terminie, ale przewidują obniżenie należnej rolnikowi płatności o 1% za każdy dzień roboczy spóźnienia. Takimi sankcjami nie będą objęci rolnicy, którzy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, nie mogli złożyć wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW do 17 maja 2010 r. i zrobią to w ciągu najbliższych dni, ale nie później niż do 11 czerwca br.
Liczbę rolników uprawnionych w tym roku do płatności bezpośrednich Agencja ocenia na około 1,39 miliona.