Płatność redystrybucyjna w nowej WPR. Którzy rolnicy z niej skorzystają i jakie to będą kwoty?

fot. mw

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów, które pojawiło się w w Planie Strategicznym do WPR będzie dodatkowym wsparciem do płatności podstawowej. Kto owe wsparcie otrzyma?

Wg założeń Planu jej głównymi celami będą zwiększenie dochodu rolników, zwiększenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz łagodzenie skutków zjawisk niesprzyjających, tj. ryzyka cenowe i produkcyjne.

Jednym z założeń tego rodzaju wsparcia jest także zmniejszanie różnic w dochodach pomiędzy gospodarstwami rolniczymi, zatem trafi przede wszystkim do mniejszych i średnich gospodarstw; będzie ono wypłacane do powierzchni od 1 do 30 ha, jednak gospodarstwom nie większym niż 300-hektarowe.

Poza tą główną zasadą istnieje kilka warunków, które trzeba będzie spełnić, aby takie wsparcie otrzymać. Będzie ono mogło bowiem trafić do rolników aktywnych zawodowo i będzie przyznawane do gruntów, do których przyznano wsparcie podstawowe. Dodatkowo działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami – czytamy w Planie Strategicznym do WPR na lata 2023-2027.

W spółdzielniach rolniczych dla ustalenia limitów tej płatności będzie brana także liczba członków spółdzielni.

Ogółem w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć na płatność ok. 2 004,1 mln EUR, co stanowi 11,57% puli środków na płatności bezpośrednie – czytamy w Planie Strategicznym do WPR na lata 2023-2027.

Szacowana stawka płatności będzie wynosiła ok. 40 EUR/ha, zaś stawka maksymalna ok. 44 EUR/ha, co wynika z malejącego trendu prognoz powierzchni wspieranej w kolejnych latach.

Planowana wysokość stawki płatności redystrybucyjnej w poszczególnych latach:

2023 – 39,1 EUR/ha (max 43,01)

2024 – 39,45 EUR/ha (max 43,4)

2025 – 39,8 EUR/ha (max 43,78)

2026 – 40,15 EUR/ha (max 44,17)

2027 – 35,71 EUR/ha (max 44,17).

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj