Płatność podzielona w rolnictwie. Nie można dyskryminować rolników

Płatności podzielone w rolnictwie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o zmianę przepisów prawa dotyczącego tzw. płatności podzielonej, ponieważ obecne rozwiązanie prawne dyskryminuje rolników jako grupę zawodową

Izby rolnicze postulują o podjęcie działań, które będą zmierzać do zrównania praw rolnika w tym zakresie z prawami przysługującymi innym przedsiębiorcom. Samorząd rolniczy proponuje uzupełnienie katalogu ustawy Prawo Bankowe o zapis umożliwiający obciążanie rachunku VAT w zakresie płatności składek na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Mechanizm płatności podzielonej określa ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Ustawodawca w art. 108a ust, 1 udzielił płatnikowi faktury z wykazaną kwotą podatku możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z art. 108a ust. 2 pkt. 1 mechanizm płatności podzielonej polega na tym, że zapłata przez płatnika faktury kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, a pozostała część zgodnie z pkt. 2 na rachunek bankowy dla którego prowadzony jest rachunek VAT. Właściciel rachunku VAT nie może swobodnie dysponować środkami na nim zgromadzonymi. Art. 62b ust, 2 ustawy Prawo Bankowe stanowi katalog płatności wobec których rachunek VAT może być obciążony. W katalogu tym znajduje się m.in. należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych oraz należności z tytułu składek o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rolnik będąc niejednokrotnie wystawcą faktury za sprzedane płody rolne z własnego gospodarstwa otrzymuje od płatnika faktury zapłatę w formie płatności podzielonej i część środków trafia na rachunek VAT podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorców. Rolnik jest zobowiązany opłacać składki nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W ustawie Prawo Bankowe brakuje możliwości obciążenia rachunku VAT na rzecz płatności składek w KRUS. Jest to przykład dyskryminacji prawnej rolników jako grupy zawodowej w porównaniu do innych przedsiębiorców, którzy mają możliwość regulować płatności z zakresu ubezpieczeń społecznych z rachunku VAT – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności