Płatność energetyczna będzie zredukowana

Plantatorzy buraków cukrowych i roślin energetycznych, wciaż nie znają wysokości dopłat jakie mają otrzymać za rok 2007. Komisja Europejska nie opublikowała do tej pory oficjalnej informacji o wysokości stawek. Pewne jest, że płatność energetyczna zostanie zredukowana w stosunku do prognozowanej (45 euro/ha), ponieważ powierzchnia upraw energetycznych jest znacznie większa niż ta, do której Bruksela chciała dopłacić.

Powierzchnia upraw roślin energetycznych wyniosła w całej UE blisko 3 mln ha. Komisja zamierzała dopłacić do 2 mln ha takich upraw. Stąd konieczność obniżenia płatności. Dopłata do produkcji cukru jest obecnie ustalana z Krajowym Związkiem Plantatorów Buraków Cukrowych. Obie płatności Agencja będzie wypłacała w przyszłym roku. Wszystkie płatności do gruntów rolnych, muszą być wypłacone do czerwca przyszłego roku.

MS
Wrp.pl