Plany rolnośrodowiskowe do uzupełnia

Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w roku 2015 lub 2016, powinni do 30 września br. przesłać lub dostarczyć osobiście do odpowiednich biur powiatowych ARiMR uzupełnione kopie aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Chodzi o część zawierającą:  dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zarządcy realizującego rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis, dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej i jego podpis oraz w przypadku, gdy plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego – dane tego eksperta i jego podpis oraz wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Po 30 września biura powiatowe ARiMR będą pisemnie wzywać rolników lub zarządców, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów, o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenie wezwania.

Konieczność złożenia kopii aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej ww. dane wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1270). Dodatkowo trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym jest zawarty analogiczny przepis dotyczący konieczności uzupełnienia dokumentów związanych z realizowanym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym – informuje ARiMR.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności