Plantatorzy buraka cukrowego domagają się wsparcia

Europejski związek plantatorów buraka cukrowego (CIBE) wysunął do Komisji Europejskiej konkretne propozycje wsparcia sektora cukru. Przede wszystkim, sprzeciwia się wprowadzenia pozakwotowej produkcji cukru w tym i nadchodzącym sezonie.

CIBE domaga się od Komisji Europejskiej podjęcia konkretnych działań na rzecz unijnego sektora cukru. Likwidacja kwotowania produkcji cukru w 2017 roku jest dla nich powodem do niepokoju. Już teraz sprzeciwiają się oni wprowadzeniu pozakwotowej produkcji cukru w sezonach 2014/15 i 2015/16 oraz uruchomieniu mechanizmów ułatwiających import cukru surowego.

Domagają się oni również działań na forum WTO, które sprawiłyby, że inne kraje także będą respektowały międzynarodowe postanowienia i nie wspierały swoich sektorów cukrowniczych. CIBE chciałoby, żeby po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w październiku 2017 roku w UE obowiązywał obowiązek raportowania o cenach cukru, izoglukozy i bioetanolu oraz o ich bilansie. Podkreślona została także konieczność równego traktowania producentów cukru i izoglukozy w kontekście przeniesienia w kampanii 2015/16. Związek jest także za minimum 7% udziałem biododatku w paliwie.
Jak podkreśla CIBE, od stycznia 2013 roku ceny cukru w UE spadły aż o 43%, a w kampanii 2014/15 w UE wytworzono aż 6,4 mln ton cukru pozakwotowego, co będzie skutkować wysokim przeniesieniem.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA