Planowany wzrost wykorzystania biopaliw i odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska przygotowała propozycje rozwiązań prawnych dotyczących zużycia biopaliw, których udział w paliwach ogółem w 2020 r. w krajach Unii Europejskiej ma wzrosnąć do 10%.


Propozycje te zostaną zaprezentowane w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów. Komisja zapewniła, że wzrost zużycia biopaliw nie spowoduje wzrostu cen żywności. Jednocześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii we wspólnocie ma w 2020 r. wynieść średnio 20%. Udział ten każdy kraj zadeklarował zależnie od swoich możliwości.
Tabela. Udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii ogółem w UE (%):

Kraj Udział odnawialnych
źródeł energii
w 2005 r.
Udział odnawialnych
źródeł energii
w 2020 r.
Austria 23,3 34,0
Belgia
2,2
13,0
Bułgaria 9,4 16,0
Cypr 2,9 13,0
Czechy 6,1 13,0
Dania 17,0 30,0
Estonia 18,0 25,0
Finlandia 28,5 38,0
Francja 10,3 23,0
Grecja 6,9 18,0
Hiszpania 8,7 20,0
Holandia 2,4 14,0
Irlandia 3,1 16,0
Litwa 15,0 23,0
Luksemburg 0,9 11,0
Łotwa 34,9 42,0
Malta 0,0 10,0
Niemcy 5,8 18,0
Polska 7,2 15,0
Portugalia 20,5 31,0
Rumunia 17,8 24,0
Słowacja 6,7 14,0
Słowenia 16,0 25,0
Szwecja 39,8 49,0
Węgry 4,3 13,0
Wlk. Brytania 1,3 15,0
Włochy 5,2 17,0

(Agra Europe 2008, nr 2294, s. EP/2)
W.M.

N