Planowanie przestrzenne jest ważne

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 czerwca odbyło się seminarium pt. „Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – potrzeby zmian”. Wydarzenie to poświęcone było kluczowym wyzwaniom, jakie stoją przed systemem planowania przestrzennego na terenach wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele z szefem resortu ministrem Krzysztofem Jurgielem oraz przedstawicieli Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz samorządowcy i prawnicy specjalizujący się w tej problematyce.

W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami w tej tematyce. Uzyskane informacje pozwolą na określenie zmian legislacyjnych dotyczących kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarach wiejskich, co ma zaś istotne znaczenie z punku widzenia zakładanych celów i zadań do realizacji przez MRiRW na lata 2015-2019, a w szczególności celów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.