Plan przeciwdziałania skutkom suszy – konsultacje społeczne

Przypominamy, że od 15 sierpnia 2019 roku do 15 lutego 2020 roku trwają konsultacje społeczne opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planu przeciwdziałania skutkom suszy. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski.

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:

– poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych: www.gov.pl/web/gospodarkamorska, www.konsultacjesusza.pl, www.stopsuszy.pl

– droga mailową na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl,

– listownie – na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/1200-400 Warszawa,

– osobiście – w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309).

Wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:

  • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu znajduje się na stronie internetowej https://konsultacjesusza.pl/ Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Źródło: MGMiŻŚ

Opracował: Krzesimir Drozd