Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły opublikowany 11 marca 2020 roku nowy plan działania na rzecz europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ uznaje on potencjał biogospodarki o obiegu zamkniętym oraz wdrożenie unijnej strategii na rzecz biogospodarki w zakresie umożliwiania większej cyrkulacji.

-Dobrze funkcjonująca biogospodarka UE opiera się na dynamicznie rozwijającym sektorze rolnym i leśnym. Aby biogospodarka mogła w pełni wykorzystać swój potencjał, musi nadal stanowić priorytet dla UE, a spójne środki i fundusze muszą zostać udostępnione, w tym w przyszłej WPR, aby pomóc rolnikom, właścicielom lasów i ich spółdzielniom zwiększyć ich wkład – podkreśla Copa–Cogeca.

W ocenie Copa–Cogeca ważne jest uwzględnienie marnotrawienia żywności jako jednego z kluczowych elementów tego planu działania. W związku z tym konieczne jest wyraźne rozróżnienie między tym, co „można uniknąć”, a tym, czego „nie da się uniknąć”. UE potrzebuje spójnych ram legislacyjnych, dostosowanego wsparcia gospodarczego i naukowych decyzji politycznych, aby zmienić pozycję rolnictwa w centrum gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawić zestaw narzędzi dla rolników i ich dostęp do innowacji (biologicznych, technologicznych i społecznych).

Europa potrzebuje wszechstronnego, wielostronnego podejścia do zbierania niesprzedanej, nieużywanej i niejadalnej żywności i przekierowania jej na produkcję pasz, wytwarzanie biopaliw lub produkcję biogazu. Rolnictwo jest kluczowym sektorem, który jest w stanie wypełnić lukę w łańcuchu żywnościowym i sprawić, że nasze społeczeństwo będzie naprawdę okrągłe.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują uznanie przez Komisję naturalnego usuwania dwutlenku węgla z atmosfery poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną i hodowlę węgla jako istotną część celu neutralności klimatu.

Copa i Cogeca twierdzą, że ramy prawne dotyczące certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla w oparciu o solidne i przejrzyste rozliczanie emisji dwutlenku węgla mogłyby zapewnić jasność również w rolnictwie i leśnictwie w perspektywie długoterminowej.

Jednak Copa i Cogeca nie zgadzają się, że twierdzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska powinny opierać się na metodach śladu środowiskowego produktu (PEF). Obecnie mechanizm doradczy dla zainteresowanych stron w ramach śladu środowiskowego produktu nie jest zrównoważony, biorąc pod uwagę wszystkie opinie zainteresowanych stron. Ponadto efekty zewnętrzne, takie jak pochłanianie dwutlenku węgla, różnorodność biologiczna i gospodarka wodna muszą być uwzględnione w każdej możliwej metodzie śladu środowiskowego. W tym względzie kluczowe znaczenie mają dalsze prace KE w zakresie rozliczania emisji dwutlenku węgla.

Źródło: Copa-Cogeca

Opracował: Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności