PKM DUDA – skokowy wzrost przychodów z eksportu

Trzeci kwartał okazał się być najlepszym pod względem przychodów w tegorocznej działalności Grupy – przychody ze sprzedaży wyniosły 389,8 mln zł. Oznacza to wzrost o 5,6% wobec trzeciego kwartału 2009 ub.r. Grupa wypracowała zysk netto po trzech kwartałach na poziomie 24,8 mln zł wobec ubiegłorocznej straty w analogicznym okresie w wysokości 74 mln zł. Zarząd PKM konsekwentnie i z powodzeniem realizuje również program restrukturyzacji.

Głównym motorem napędzającym wzrost przychodów Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym był rozwój eksportu po stronie PKM DUDA S.A. W III kw. br. Spółka 11-krotnie poprawiła swoje wyniki eksportowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągając poziom blisko 43 mln zł. Narastająco za 9 miesięcy wartość przychodów wywozowych PKM DUDA S.A. wyniosła 99,7 mln złotych, co stanowi 25,7% ogółu jej przychodów. Tak dużą skalę dynamiki udało się osiągnąć dzięki pozyskaniu nowych rynków zbytu.

Grupa PKM DUDA kontynuuje pracę nad poprawą efektywności kosztowej swojego biznesu – pomimo spadku poziomu przychodów o 11,6% do 1,06 mld zł z 1,2 mld zł uzyskanych po 9 miesiącach ub. r., wartość zysku na poziomie operacyjnym wzrosła w tym samym czasie o przeszło 121%.

Postępuje realizacja programu restrukturyzacji DUDA 2012. Kolejne zakończone z sukcesem projekty budują potencjał do wzrostu przyszłych marż. Formalnie zakończono proces łączenia spółek zależnych PKM DUDA – Centrum Mięsnego Makton S.A. oraz Stołu Polskiego sp. z o.o. Realizowany jest również proces porządkowania i zbywania aktywów niezwiązanych z główną działalnością spółki – 14 lipca br. zawarto ramową umowę na sprzedaż aktywów na Ukrainie (realizacja do końca 2011 r.). 16 września spółka zależna AGRO DUDA Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży składników majątku trwałego w postaci elewatora zbożowego zlokalizowanego w miejscowości Chróścina Nyska. 1 października spółka zależna PZZ Dystrybucja Sp. z o.o. zbyła składniki majątku m.in. elewator zbożowy oraz magazyn.

– Za nami kolejny kwartał dobrych wyników. Udało nam się utrzymać dodatnią rentowność, po drodze wcielając w życie kilka trudnych decyzji. Dodatkowo osiągnęliśmy te wyniki w sytuacji spowolnienia na rynku mięsa czerwonego, co pokazuje silne fundamenty naszego modelu biznesowego. Program restrukturyzacji będzie realizowany jeszcze przez wiele kwartałów. Spodziewamy się, że jego zakończenie pozwoli Grupie wykorzystać duże zasoby, które na czas realizacji programu były trzymane w rezerwie. Mam nadzieję, że nasi akcjonariusze docenią nasze starania w zbudowaniu silnej grupy kapitałowej i będą nas dalej wspierać” – mówi Maciej Duda, Prezes Zarządu PKM DUDA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności