PKM DUDA na plusie

I kwartał 2010 roku był dla Spółki udany – zysk netto wyniósł blisko 7,9 mln zł w porównaniu do starty w analogicznym okresie. Zysk operacyjny był ponad 2,5-krotnie wyższy niż w I kwartale 2009 roku i wyniósł ponad 17 mln zł. To w znacznej mierze efekty działań restrukturyzacyjnych realizowanych w ramach projektu Duda 2012″, dzięki któremu spółka wzmacnia swoją pozycję rynkową, informuje raport Spółki.”

Zyski osiągnięte przez Spółkę są wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku, mimo niższych przychodów, które w minionym okresie sprawozdawczym wyniosły blisko 333,7 mln zł w porównaniu do 386,2 mln zł. Oznacza to, że Spółce udało się zwiększyć rentowność produkcji i sprzedaży. Jest to efekt wzmożonych działań sprzedażowych oraz optymalizacji kosztów dystrybucji i restrukturyzacji kosztów ogólnych w skali całej grupy.
W I kwartale 2010 roku obserwowana była stabilizacja cen skupu żywca wieprzowego na stosunkowo niskim poziomie. Zwiększa się jednak wielkość uboju, który jest porównywalny do bardzo dobrego pod tym względem I kwartału 2009. Ubój wyniósł ponad 227 tys. sztuk.

Czynniki jakie będą miały wpływ na osiągane w przyszłości wyniki, to rozwój sytuacji na rynku surowcowym oraz trendy na rynku walutowym. Spółka kontynuuje prace nad sukcesywnym zwiększaniem stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w macierzystym zakładzie w Grąbkowie oraz dywersyfikacją oferty. W obszarze handlowo usługowym istotny jest dalszy rozwój segmentu HORECA, w którym Spółka uzyskuje najwyższe poziomy marż.

W ubiegłym tygodniu Polski Koncern Mięsny poinformował o zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą głównych kierunków działania Grupy Kapitałowej na lata 2010 – 2012 obejmującej w szczególności przejęcia dystrybutorów mięs i wędlin, rozwoju kanału HoReCa, przejęcia zakładów przetwórczych, centralizacji i rozwoju rozbioru w grupie oraz dalszej restrukturyzacja w ramach prowadzonego projektu Duda 2012. Strategia została pozytywnie oceniona przez rynek kapitałowy.

Polski Koncern Mięsny DUDA jest grupa powiązanych kapitałowo firm sektora rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Liderem Grupy, która zatrudnia obecnie ponad 2400 osób, jest Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie – od 2002 roku spółka giełdowa. W ciągu kilku lat
od wejścia na GPW PKM DUDA stał się jednym z trzech największych na polskim rynku podmiotów branży mięsnej, który obejmuje ponad 30 powiązanych kapitałowo spółek.
W skład grupy wchodzą firmy: PKM DUDA S.A., Polska Wołowina, Hunter Wild, CM Makton, Stół Polski, NetBrokers, Euro Duda, ZM DUDA, DUDA Skup, Meat Service, Agro Duda, Agrohop, Agroprof, Agro Progress, Bioenergia, Rolpol, Wizental, PZZ Dystrybucja, Agro Net, Agroferm, Spółki BIO, PSF Detal oraz PKM Duda Distribution. Od 2006 r. Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. inwestuje na Ukrainie – obecnie do Grupy Kapitałowej PKM DUDA wchodzą firmy: Zoria, Rosan Agro, Pieprzyk Rogatyn, Rogatyn Feedmill, Pan Produkt Plus, PF Rosana, PF Ekspres oraz PK Rosana Trade.
Zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA posiadają uprawnienia unijne oraz wdro ony system HACCP.
Grupa eksportuje swoje produkty m.in. do większości krajów Unii Europejskiej, a także na rynki Dalekiego Wschodu. W sierpniu 2009 r. Polski
Koncern Mięsny DUDA S.A. uzyskał zatwierdzenie do eksportu swojej produkcji na rynek rosyjski.

Źródło: PKM DUDA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności