PIR w natarciu. Po raz kolejny

Sytuacja na rynku mięsa wieprzowego nie jest najlepsza, delikatnie to ujmując. Szczególnie na Podlasiu, gdzie rolnicy i ich stada najbardziej ucierpieli z powodu afrykańskiego pomoru świń.

W związku z tym, tamtejsza izba rolnicza PIR skierowała pismo do rządu RP, w którym domaga się podjęcia konkretnych działań wspierających rolników.

„Stanowisko walnego zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku mięsa wieprzowego Podlaska Izba Rolnicza wnosi o podjęcie natychmiastowych działań ze strony rządu RP zapobiegających upadkowi gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej. Wykrycie na terenie naszego województwa przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) stało się przyczyną wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na niektóre produkty żywnościowe z Polski. Miało to również wpływ na falę obniżek cen mięsa wieprzowego, które w wielu puntach skupu osiągnęło krytyczny poziom cenowy – ok. 3,80 zł/kg. Nie ma to niestety przełożenia na ceny mięsa wieprzowego w sklepach, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdzie w sposób naturalny mamy do czynienia ze zwiększonym popytem na mięso i jego przetwory.

Wiele gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję trzody utraciło i tak słabą dotychczas płynność finansową i w większości przypadków niemożliwe stało się utrzymanie bieżącej produkcji. Z wielkim niepokojem obserwujemy, jak ceny żywca wieprzowego z nieuzasadnionych przyczyn są już poniżej opłacalności. Dla wielu rolników niejednokrotnie produkcja żywca wieprzowego jest jedynym źródłem dochodu. Największe straty ponoszą gospodarstwa, które produkują duże ilości tuczników na rynek. Niejednokrotnie wielu rolników w ostatnim czasie poczyniło inwestycje, zaciągając kredyty przeznaczone na dostosowanie gospodarstw do wymagań UE z zakresu higieny, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Wobec znacznego spadku cen żywca, zostaną oni pozbawieni środków na spłatę w/w kredytów oraz na bieżącą działalność.
Dzisiejsza sytuacja polskiego rolnika jest dramatyczna, dlatego też domagamy się podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań ze strony rządu, a mianowicie:

Uruchomienia rekompensat adekwatnych do strat poniesionych przez producentów rolnych, spowodowanych embargiem wprowadzonym przez Federacje Rosyjską oraz wystąpieniem choroby ASF Uruchomienie skupu na potrzeby rezerw materiałowych na terenie całego kraju Stworzenie przejrzystych warunków prawnych do zawieszenia bądź prolongowania spłaty rat kredytów zaciągniętych przez producentów trzody chlewnej Podjęcie przez resort rolnictwa działań mających na celu dokonanie zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zakaźnych, które pozwoliłyby na pokrywanie z budżetu państwa kosztów ponoszonych przez gospodarstwa rolne związane z wprowadzeniem programu bioasekuracji ASF.

Oczekujemy natychmiastowych działań resortu rolnictwa zmierzających do poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej.

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej
Grzegorz Leszczyński”
Renata Struzik, źródło: PIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności