fbpx

PIR: Trzeba ułatwić rolnikom zmianę sposobu użytkowania enklaw leśnych

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań ułatwiających zmianę sposobu użytkowania enklaw leśnych położonych wśród gruntów rolnych, które mają zostać przeznaczone do produkcji rolnej.

– Rolnicy, którzy decydują się na zmianę przeznaczenia lasu będącego enklawą znajdującą pośród użytków rolnych lub nieużytków zmuszeni są do ponoszenia znacznych kosztów sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Karta ta jest niezbędnym załącznikiem do uzyskania decyzji środowiskowej. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Ponadto zgodnie z S 3 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu:

– jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych,

–  jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków,

–  na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

–  w granicach administracyjnych miast wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowo, uzyskania tejże decyzji wymaga zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w S 3 ust. 1 pkt 86 ww. rozporządzenia (S 3 ust. 1 pkt 87 rozporządzenia).

– W związku z  tym  rolnicy ponoszą wysokie koszty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia bez względu na powierzchnię, co w wielu przypadkach przewyższa potencjalne korzyści. Dlatego też w naszej ocenie należy te  przepisy zmienić w taki sposób, aby sporządzenie takiej karty wymagane było dopiero przy powierzchni przekraczającej jeden hektar – podsumowuje prezes PIR.

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.