PIR o programie azotanowym: szkolenia są niezbędne

Jak dotąd nie została wdrożona kampania informacyjna dla rolników, dotycząca obowiązków każdego gospodarstwa, wynikających z wejścia w życie programu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z  5 czerwca 2018 r. (Dz.U. z dnia 12.07.2018r. poz. 1339) w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Dlatego zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej konieczne jest uruchomienie środków na cykle szkoleń, podczas których przybliżone zostaną rolnikom niezbędne zagadnienia.

– Broszury informacyjne rozsyłane rolnikom zdecydowanie nie będą wystarczającym środkiem informacyjnym, gdyż założenia programu są obszerne i dosyć złożone (nie tylko dla przeciętnego rolnika, ale też dla osób, które na co dzień zajmują się doradztwem rolniczym) – mówi Jerzy Leszczyński, prezes PIR.

Wskazane jest też, jak podkreśla samorząd rolniczy, opracowanie metodyki doradzania w tej kwestii dla doradców rolniczych. Potrzebne są aplikacje, które pozwalałyby w przystępny sposób dokonać analizy poszczególnych gospodarstw m. in. dokonać bilansu azotu w gospodarstwie, co jest nieodzowne dla dostosowania się rolników do programu. Nic też nie mówi się o jakichkolwiek dodatkowych środkach finansowych na pomoc rolnikom w dostosowaniu gospodarstw do wymogów programu.

– Normy zawarte w programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu są dosyć restrykcyjne i większość gospodarstw, gdzie prowadzona jest produkcja zwierzęca (szczególnie dotknie to producentów mleka), będzie miała znaczny nadmiar nawozów naturalnych. Pojawia się więc pytanie, co rolnicy mają zrobić z nadmiarem wyprodukowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych. I tu pojawia się kolejne zadanie dla Ministerstwa Rolnictwa i Rządu związane z uruchamianiem programu budowy biogazowni rolniczych na obszarach wiejskich, a nawet w każdej gminie – podsumowuje Leszczyński.

Źródło: PIR

Opracował: Krzesimir Drozd