PIR dopięła swego

Coraz częściej izby i organizacje rolnicze apelują do polityków i rządu, domagając się konkretnych działań w swojej sprawie. I okazuje się, ze może to przynieść oczekiwane efekty. Tym razem skorzystają podlascy rolnicy, którzy ponoszą straty przez szkodliwą działalność dzików.

Z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej, w czwartek 11. grudnia 2014r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie zarządu i dyrekcji Podlaskiej Izby Rolniczej z podsekretarzem stanu – głównym konserwatorem przyrody, Piotrem Otawskim. W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz Jacek Jasiński, dyrektor departamentu urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego.

Prezes Grzegorz Leszczyński, w imieniu zarządu PIR przedłożył sprawę ciągle nierozwiązanego problemu szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych. Mimo, że resort rolnictwa podjął pewne kroki w kierunku znalezieniu środków na odszkodowania za szkody łowieckie, to w ocenie samorządu rolniczego, pomoc ta jest niewystarczająca i nie rekompensuje poniesionych strat w gospodarstwach rolnych. Prezes PIR podkreślił, że rolnicy nadal oczekują rzetelnej rekompensaty na pokrycie poniesionych strat wyrządzanych w uprawach przez dziki. Przy okazji, przypomniał, że specjalne zespoły powołane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oceniły jesienią rozmiar szkód na kwotę około 6 mln zł, a dotychczasowa przyznana pomoc to ok. 1,8 mln zł.
Podczas spotkania, poruszono również kwestię zwiększenia odstrzału dzików, większego nadzoru nad kołami łowieckimi oraz zmiany ustawy o prawie łowieckim. W odpowiedzi na powyższe postulaty, Piotr Otawski oznajmił, że resort środowiska będzie szukał dodatkowych środków finansowych na pokrycie szkód wyrządzonych przez dziki, a do końca roku będzie wprowadzony odstrzał zastępczy w tych obwodach, w których roczne plany nie są realizowane i nie zapewniają zmniejszenia liczby dzików. Dodatkowo, najpóźniej z końcem grudnia minister podpisze rozporządzenie zmieniające sposób polowania na dziki, w ramach którego na terenie Podlasia będzie można do nich strzelać przez cały rok, a do konsultacji społecznej zostanie przedstawiony projekt ustawy „Prawo Łowieckie”.
W trakcie czwartkowego spotkania ustalono, że w przeciągu dwóch tygodni Ministerstwo Środowiska przedstawi sposób postępowania w kwestiach zgłoszonych przez zarząd PIR, na które nie otrzymało ze strony ministerstwa do tej pory jednoznacznej odpowiedzi.
Renata Struzik, za: PIR