PIORiN informuje

Istnieje podejrzenie wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (sprawca choroby zwanej bakteriozą pierścieniową ziemniaka) w dwóch partiach sadzeniaków ziemniaka: odm. Bellarosa (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/67/17/D) oraz odm. Kuraś.

Badania prób z partii podejrzanych są kontynuowane, jednakże w przypadku potwierdzenia porażenia tych partii, zagrożenie bakterią może dotyczyć także następujących partii sadzeniaków ziemniaka: odm. Bellarosa (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/67/17/A-C), odm. Kuras (nr partii: PL 728/11/479/28/11/85/17/A-D,  PL 728/11/479/28/11/86/17/A-B i   PL 728/11/479/28/11/88/17/A), odm. Vineta (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/68/17/A-E), . Erika (nr partii: PL 728/11/479/28/11/89/17/A-C), odm. Impala (nr partii: PL 728/11/479/28/11/91/17/A-G i  PL 728/11/479/28/11/90/17/A), odm. Agata (nr partii: PL 728/11/479/28/11/92/17/A-D  i  PL 728/11/479/28/11/93/17/A) oraz odm. Riviera (nr partii:  PL 728/11/479/28/11/95/17/A-L).

Nabywcy wymienionych partii sadzeniaków ziemniaka proszeni są o  kontakt z właściwym wojewódzkim inspektoratem ochrony roślin i nasiennictwa.

Źródło: PIORiN