PIORiN informuje – Można składać wnioski o dokonanie oceny materiału siewnego

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego należy składać w terminie do:

I. 15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np.           trawy),
II. 15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
III. 20 maja – dla ziemniaka,
IV. 31 sierpnia – dla gatunków roślin
w dwuletnim cyklu rozmnażania,
V. 10 marca – dla porzeczek i agrestu,
VI. 30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

– W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej – informuje PIORiN.

Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

1. w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący               odmianę lub upoważniona przez niego osoba,
2. w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący            obrót,
3. w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji – dostawca.

Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art.36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie.

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej oraz Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/plantacji matecznych materiału szkółkarskiego/plantacji sadzonek truskawek”.

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.

Źródło: PIORiN

Opracował: Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności