Pioneer: Mieszańce rzepaku odporne na chwasty

Firma Pioneer HI-Bred, będąca częścią koncernu DuPont, przedstawiła podczas 13. Międzynarodowego Kongresu Rzepakowego w Pradze nowe mieszańce i nowe technologie agrotechniczne dotyczące rzepaku ozimego na rok 2011.

Innowacje takie jak Maximus®, linia mieszańców półkarłowych firmy Pioneer, wprowadzają istotne zmiany na rynku, dając rolnikom większe możliwości wyboru, wyższy plon, wyższą koncentrację oleju i ulepszoną całkowitą produktywność i korzyści przy zbiorach.
Nowe mieszańce Maximus® potwierdziły swoją niezwykłą zimotrwałość, zwłaszcza po trudnych, tegorocznych warunkach zimowych, które dla wielu odmian tradycyjnych stanowiły duże wyzwanie” – uważa Patrick Carruthers, manager ds. marketingu rzepaku w Europie, Pioneer Hi-Bred.
W sezonie 2011 i 2012 Pioneer wprowadzi pierwsze na rynku mieszańce ozime rzepaku z linii Clearfield® – odporne na herbicydy Clearfield®. Mieszance Pioneer’a PT200CL i PX100CL zawierające technologię Clearfield® wyhodowano metodami tradycyjnymi, zapewniając odporność na herbicydy Clearfield®. W wyniku długofalowego programu realizowanego wspólnie przez firmy Pioneer i BASF, Pioneer jako pierwsza firma na świecie wprowadza na rynek mieszańce rzepaku odporne na herbicydy Clearfield® zarówno w rzepaku ozimym, jak i jarym. Herbicydy Clearfield zwalczają powschodowo szerokie spektrum chwastów w hodowli rzepaku. System Produkcyjny Clearfield® daje hodowcom rzepaku większą elastyczność jeśli chodzi o czas aplikacji oraz najwyższą skuteczność w zwalczaniu chwastów, pozwalając tym samym mieszańcom Clearfield osiągnąć ich całkowity potencjał plonowania.

PT = Odmiana o długiej słomie
PX = Odmiana półkarłowa rzepaku Pioneer Maximus