Pilnie potrzebne poparcie krajów członkowskich w sprawie LLP

Na początku listopada 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła krajom członkowskim propozycję długo oczekiwanego rozwiązania w sprawie tzw. technicznego rozwiązania” dla obecności niezatwierdzonych odmian GMO (LLP – low level presence) w materiałach paszowych importowanych do UE. Projekt ma na celu zmianę interpretacji zasady “0 tolerancji” wprowadzonej Rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.”

Biorąc pod uwagę, że różne metody pobierania próbek i interpretacji badań analitycznych mogą doprowadzić do rozbieżnych wyników, przygotowywane rozporządzenie przewiduje także wprowadzenie jednolitych zasad pobierania i badania próbek produktów rolnych we wszystkich krajach unijnych.
Ograniczenie zastosowania projektu tylko do pasz oznacza jednak, że nie uwzględnia on realiów rynku towarowego. Należy bowiem podkreślić, że łańcuch żywnościowy i paszowy stanowią jedną całość i są całkowicie ze sobą powiązane pod względem zaopatrzenia surowcowego.
Fakt, że Komisja nie przychyliła się do wspólnego apelu przemysłu paszowego i spożywczego w sprawie przyjęcia rozwiązania mającego zastosowanie zarówno do produktów paszowych jak i żywności, jest dla branży bardzo rozczarowujący.
PSPO i inne organizacje europejskie zdecydowały się wtedy wystosować prośbę do odpowiednich instytucji rządowych na szczeblu krajowym i unijnym, aby zakresem rozporządzenia objąć również produkty żywnościowe. Niestety do dnia dzisiejszego PSPO odnotowało brak reakcji większości instytucji odpowiedzialnych za te zagadnienia.
Pierwsze spotkanie mające na celu wymianę spostrzeżeń pomiędzy przedstawicielami krajów członkowskich oraz Komisji odbyło się 15 listopada 2010 r. Projekt został wówczas poparty przez większą część państw członkowskich. Część państw chciała jednocześnie, aby LLP dotyczyło poza paszami również surowców na cele konsumpcyjne.
Podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Stałego ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt – SCoFCAH, które odbyło się 14 grudnia 2010 r., już więcej krajów zaznaczyło potrzebę rozszerzenia zakresu zastosowania technicznego rozwiązania”, jednak nie stanowiło to warunku koniecznego do poparcia opracowanych przepisów. Ponadto, liczba głosów za uwzględnieniem w projekcie artykułów spożywczych nie stanowiła większości kwalifikowanej. Najprawdopodobniej dlatego Komisja nie podjęła żadnych działań w kierunku włączenia żywności do projektu.
Kraje członkowskie do 21 grudnia ubiegłego roku miały czas na zgłoszenie swoich uwag do projektu przepisów. Obecnie Komisja pracuje nad ich uwzględnieniem, zaś nowy projekt powinien zostać wysłany najpóźniej 14 dni przed kolejnym posiedzeniem zaplanowanym na 8 lutego br.
Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, czy Komisja zdecyduje się poddać pod głosowanie opracowane przepisy. Pewnym jest natomiast, że wymagane jest poparcie państw członkowskich, by móc zastosować LLP również w stosunku do importowanych surowców na cele spożywcze.
Dlatego też PSPO jeszcze raz podkreśla, że oddzielne przepisy dla pasz i żywności spowodują, że firmy łańcucha spożywczego pozostaną dalej w obliczu kryzysu grożącego poważnymi zakłóceniami wymiany handlowej w przypadku stwierdzenia nawet najmniejszych ilości niezautoryzowanych GMO w partii importowanego surowca. Brak wspólnych przepisów dla pasz i żywności może spowodować utrudnienia w zachowaniu płynności dostaw importowanych produktów rolniczych dla przemysłu spożywczego, co spowoduje, że będzie on narażony na ponoszenie znacznych kosztów.

Bliższych informacji udziela:
dr inż. Lech Kempczyński – dyrektor generalny PSPO – tel. 607 592483
e – mail: l.kempczynski@pspo.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności