Pierwszy kwartał w liczbach – podsumowanie

Inflacja w ujęciu rocznym w maju 2009 r. wyniosła 3,6 proc., a ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu do kwietnia wzrosły o 0,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu 2009 r. inflacja roczna wynosiła 4 proc.

Deficyt budżetowy po maju 2009 r. wyniósł 16,4 mld zł, co daje 90,2 proc. planowanego na br. deficytu w kwocie 18,2 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki państwa od stycznia do maja 2009 r. wyniosły 127,4 mld zł, czyli 39,7 proc. kwoty planowanej na cały rok, a dochody budżetu wyniosły 111,05 mld zł, czyli 36,6 proc. planu rocznego.

Deficyt handlowy w okresie styczeń – kwiecień 2009 r. wyniósł 10,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Eksport w cenach bieżących wyniósł w badanym okresie 133 mld zł, a import – 143,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., eksport zmniejszył się o 5 proc., a import – o 13,5 proc. Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – 22 mld zł, i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 4,6 mld zł. Dodatnie saldo na poziomie 16,5 mld zł osiągnięto z krajami rozwiniętymi. Z krajami UE dodatnie saldo osiągnęło poziom 20,1 mld zł. Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 85,6 proc. (w tym UE 79,9 proc.), a w imporcie 68 proc. (w tym UE 60,2 proc.).

W I kw. 2009 r. zatrudnienie w Polsce spadło o 1 proc. po wzroście o 3 proc. w IV kw. 2008 r. – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Zatrudnienie w całej Unii Europejskiej w okresie styczeń – marzec 2009 r. spadło o 1,2 proc. O tyle samo spadł wskaźnik w strefie euro. W IV kw. 2008 r. zatrudnienie w całej UE było wyższe o 0,2 proc. Największy roczny spadek zatrudnienia odnotowano w Estonii (7,2 proc.), a największy wzrost – na Malcie (1,8 proc.). Z danych unijnego ośrodka statystycznego wynika ponadto, że w I kw. 2009 r. w UE pracowało 223,8 mln osób, z czego 146,2 mln w strefie euro.