Pierwszy dzwonek w szkołach rolniczych

Początek szkoły

W szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podobnie jak w innych tego typu placówkach oświatowych, rozpoczął się dziś nowy rok szkolny. Resort rolnictwa prowadzi obecnie  47 zespołów szkół rolniczych, na terenie całego kraju.

Szkoły te to jedne z najnowocześniejszych placówek dydaktycznych. Świetnie wyposażone oraz dające możliwość zdobycia wielu konkretnych zawodów, jak np. technik rolnik, technik weterynarii, kucharz, cukiernik, technik technologii żywności, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, technik weterynarii i wiele innych.

Mam nadzieję, że będzie to czas nie tylko wytężonej nauki i pracy, ale także poszukiwań własnych dróg rozwoju, ciekawych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań – napisał w liście skierowanym do uczniów minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Minister życzył uczniom sukcesów w każdej dziedzinie życia szkoły, zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i rywalizacji sportowej, a także działalności społecznej i charytatywnej.

Źródło: MR i RW