Pierwsze zbiory bardzo słabe

Pogoda znów spłatała figla rolnikom. W ubiegłym roku producenci modlili się, chociaż o kroplę deszczu, w tym roku wody jest aż nad to. Niestety plony nie zapowiadają się dobrze. Trwające żniwa, odsłaniają prawdziwy obraz stanu rzeczy. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów na gorąco z rolnikami z całej Polski, którzy mimo złej pogody z uporem próbują zebrać swoje plony.

Największe rozczarowanie przeżywają producenci rzepaku. Z naszych informacji wynika, że średnia wydajność z ha nigdzie nie przekroczyła 4 ton. W Wielkopolsce producenci zbierają po 3,5 t/ha, na Opolszczyźnie 3,85 t/ha, podobnie w zachodniopomorskim, chociaż w byłym woj. słupskim rolnicy informują o średniej sięgającej 4 tony z ha. Najgorzej jest na Żuławach. Tam producenci zbierają nawet po 3 tony z ha. W większości przypadków liczby te stanowią 30% spadek zbiorów.

Nie najlepiej jest również z pszenicą. Z rozmów, które przeprowadziliśmy z rolnikami, najgorzej jest na Podlasiu, tam średnia wydajność z ha pszenicy nie przekroczy 3 ton. Najwięcej jak na razie zbierają rolnicy w woj. wielkopolskim i opolskim – po 6 ton z ha, trochę gorzej zachodniopomorskie ok. 5,5 ton z ha. To jednak stanowi od 0,5 do 10 ton mniej z ha niż w roku 2006. Mimo, że ubiegły rok, był upalny i równie źle wpłynął na jakość plonów. W wielu miejscach w woj. Zachodniopomorskim pszenica jest jeszcze zielona. Rolnicy czekają na lepszą pogodę. Jak powiedział nam Ryszard Sadowski z wsi Przybiernowo k. Gryfic (zachodniopomorskie), rolnicy narzekają, że nie ma na polach pszenicy, która spełniałaby wszystkie parametry.

Ogromne, regionalne rozbieżności w zbiorach, odnotowano również w przypadku pszenżyta. Przykładowo w Wielkopolskie rolnicy zbierają nawet 6,7 ton z ha, ale już na Podlasiu ponad połowę mniej. Podlascy rolnicy również stosunkowo mało zbierają jęczmienia, tylko 3 t z ha. Lepiej jest na Opolszczyźnie. Tam zbiera się po 5 ton z ha jęczmienia jarego.

Generalnie, w tym roku zbożami obsiano ok. 8 mln ha, plus kukurydzy 365 tys. ha. Szacuje się, że zbiory w tym roku wyniosą ok. 27 mln ton. Jeśli chodzi o rzepak, to jego areał w tym roku wynosi ok. 640 tys. ha. Wstępne zbiory szacuje się na ok. 1,8 mln ton. Jeśli jednak nasze informacje przełożą się na większość gospodarstw, to liczby te będą zapewne mniejsze.

MS, Alan

N