Pierwsze prognozy zbiorów w 2012 roku

W ostatni czwartek francuska agencja analityczna Tallage po raz pierwszy opublikowała w raporcie Strategie Grains prognozy zbiorów zbóż w 2012 r. w UE. Wynika z nich, iż zbiory we Wspólnocie wzrosną w skali roku o 6 mln t (2%) do 290 mln ton. W Polsce francuscy analitycy oczekują jedynie nieznacznego wzrostu produkcji zbóż w przyszłym sezonie 2012/2013. Biorąc pod uwagę, iż szacują tegoroczne zbiory w kraju na 25,48 mln t, w przyszłym roku oczekują 25,97 mln ton.

Według autorów raportu produkcja pszenicy miękkiej osiągnie w UE w przyszłym roku poziom 133,5 mln t, czyli o 3% wyższy niż w 2011 roku. Przy czym oczekuje się, iż zbiory tego zboża wzrosną przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. W Polsce zbiory pszenicy spodziewane są w wysokości 9,16 mln t, czyli o blisko 500 tys. t wyższym niż przed rokiem. Zwiększenie produkcji miałoby być wynikiem wzrostu przeciętnych plonów w kraju (z 3,86 t/ha w 2011 r. do 4,06 t/ha), a nie powierzchni zasiewów, którą analitycy Tallage oceniają na poziomie zbliżonym do tegorocznego, czyli 2,26 mln hektarów.

W przypadku kukurydzy spodziewany jest w przyszłym roku spadek produkcji w UE o 2,4 mln t do 62,2 mln ton, gdyż w ocenie autorów raportu trudno będzie powtórzyć rekordowe plony z bieżącego sezonu 2011/2012. Ocenia się, iż wysokie plony kukurydzy wynikały przede wszystkim ze sprzyjających warunków pogodowych. Również w Polsce przewidywane jest obniżenie się wielkości zbiorów w skali roku z 2,30 mln t do 2,21 mln ton.
Przyglądając się prognozom opublikowanym w raporcie Strategie Grains warto również zwrócić uwagę na oczekiwania francuskich ekspertów odnośnie zbiorów jęczmienia. Według wstępnej oceny autorzy raportu przewidują, iż wzrosną one o 2,4 mln t do 24,5 mln t przede wszystkim w związku z oczekiwanym zwiększeniem powierzchni upraw. Dziś trudno oceniać zbiory tego zboża w Polsce, gdzie uprawiane są głównie odmiany jare.
Przedstawione pierwsze prognozy tegorocznych zbiorów zbóż we Wspólnocie bazują między innymi na danych na temat zasiewów zbóż ozimych, oczekiwanej powierzchni zasiewów zbóż jarych oraz prognozach plonów. Z pewnością w kolejnych miesiącach prognozy te będą weryfikowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności