Pierwsze koty za płoty

Minister rolnictwa podczas swojej pierwszej konferencji prasowej przedstawił nowy skład kadrowy w ministerstwie rolnictwa oraz swoją wizję programową na kolejne cztery lata.

Podczas pierwszej konferencji nowego ministra rolnictwa, Krzysztofa Jurgiela, została przedstawiona nowa kadra w resorcie oraz podział kompetencji. Dodatkowo, minister omówił plan działania resortu na najbliższe lata.

Naszym zadaniem jest dokonanie wnikliwej analizy i przygotowanie propozycji zmian w poszczególnych obszarach – podkreślił minister. – Sporządzone zostało opracowanie dotyczące spraw, które nie zostały zrealizowane oraz spraw wymagających najpilniejszej realizacji. Wystąpiliśmy ponadto do ponad 150 organizacji i instytucji współpracujących w obszarze rolnictwa o zgłoszenie postulatów dotyczących naszego programu oraz inicjatyw i wniosków, które zdaniem tych organizacji powinny być uwzględnione w pracach resortu rolnictwa – dodał.

Wśród priorytetów ministra rolnictwa jest aktywność na arenie międzynarodowej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i zbliżającego się jej przeglądu, a także kwestie związane z negocjowaną umową handlową UE-USA (TTIP). Krzysztof Jurgiel podkreślił również, że bardzo ważna dla niego jest też kwestia rozwiązania sytuacji na rynkach trzody chlewnej oraz mleka.

Resort zamierza również połączyć instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności oraz utworzyć Agencję Rozwoju Obszarów Wiejskich, której zadaniem będą kompleksowe działania skierowane na rozwój tych terenów. Miałaby to być instytucja płatniczo-programowa. – W ten sposób gminy i społeczności lokalne miałyby partnera przy planowaniu rozwoju poszczególnych obszarów – podkreślił minister Jurgiel.

Renata Struzik, źródło: MRiRW