Pierwsza pralnia dwutlenku węgla w Niemczech

W Centrum Innowacji Technologii Węglowych RWE Power w Niederaussem uruchomiono pilotażową instalację oczyszczania gazów spalinowych z elektrowni. Instalacja jest częścią wspólnego projektu, realizowanego przez firmy RWE Power, Linde i BASF. Testowane są tu nowe technologie i rozpuszczalniki firmy BASF do separacji dwutlenku węgla.

Projekt jest przykładem poszukiwania rozwiązań technologicznych podejmowanych na skalę przemysłową, by zmniejszyć zawartość CO2 w powietrzu atmosferycznym i jednocześnie odzyskać pierwiastek C” jako źródło energii.

Według naukowców, czysty dwutlenek węgla (ten pozyskiwany z instalacji pilotażowej Niederaussem zawiera 99,99% CO2) można skroplić i przekazać do składowania – na przykład we wnętrzu ziemi. Wiele koncernów wydobywających gaz ziemny planuje składowanie CO2 w strukturach porowatych górotworu gazonośnego. Skuteczność oczyszczenia gazów z CO2 w tej instalacji osiąga 90%.

Jak widać, proces jest możliwy do technicznej realizacji, a instalacja pilotażowa o wydajności 300 kg czystego dwutlenku węgla na godzinę już funkcjonujee. Jest jedno “ale…” Jest to instalacja pilotażowa – badawcza, o wydajności tylko 300 kg czystego dwutlenku węgla, czyli oczyszcza około 0,05 % gazów spalinowych bloku, na którym została zainstalowana. Instalacja zajmuje powierzchnię około 250 m2, ma wysokość 40 m, a koszt jej budowy wyniósł 9 mln euro. Chcąc zbudować instalację na cały dwutlenek węgla z bloku o mocy 1050 MW, który w ciągu godziny spala około 650 ton węgla brunatnego – jej koszt wyniósłby około 18 mld euro, a fabryka musiałaby zająć powierzchnię około 50 ha. Oczywiście, należy się liczyć z postępem wiedzy i techniki, ale koszt tak wyprodukowanej energii będzie bardzo wysoki.