Pierwsza nagroda AgroBioTop przyznana

4 grudnia br. została po raz pierwszy wręczona prestiżowa nagroda naukowa AgroBioTop. Jest to innowacyjny program wyróżniający osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii. Otwiera on nowe perspektywy rozwoju przed rolnictwem. Fundatorem nagrody jest firma Bayer.

Wyróżnienie służy nagrodzeniu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokość nagrody to 5 000 euro.

– To duży przywilej – spotkać się dzisiaj z Państwem i powiedzieć o tym, jak rozwijamy zarówno przyszłość rolnictwa, jak i innowacje. Kolejna część konferencji dotyczyć będzie nagrody AgroBioTop. Zajmujemy się nią dlatego, że wierzymy w promocję oraz uznanie dla dobrej nauki. Jest ona sposobem na docenienie wysiłków i osiągnięć tych młodych naukowców – wyjaśnił na wstępie Matthew Frost, Country Division Head Poland/Baltics Crop Science, Bayer.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. – To, co jest potrzebne polskiej nauce i polskiemu rolnictwu, to sukces i innowacja, pragmatyczne podejście do efektów i zrobienie czegoś, co jest potrzebne nam – konsumentom na co dzień. Stworzenie takiego produktu naukowego, który możemy kupić i znaleźć w supermarkecie. Nasza laureatka dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska spełnia te wszystkie kryteria i jest idealnym kandydatem na pierwszego laureata nagrody AgroBioTop – podkreślił profesor Twardowski.

Beata Hasiów-Jaroszewska jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Ma stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, jest biotechnologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – To pierwszy w Polsce program, promujący dokonania w zakresie nauk rolniczych – i dlatego jest on ogromnie potrzebny. Nagroda AgroBioTop jest dla mnie bardzo ważnym wyróżnieniem, a jednocześnie docenieniem wkładu prac z zakresu wirusologii roślin w rozwój nauk rolniczych – komentowała laureatka.

Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, pomimo młodego wieku, szczyci się imponującym dorobkiem. Ma na swym koncie takie osiągnięcia, jak stypendium dla młodych wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie), jest laureatką programów ,,START” i ,,Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymała również Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

Beata Gorczyca