Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni

W tym tygodniu odnotowano podwyżki cen produktów mlecznych na aukcji GDT w Nowej Zelandii. Według ekspertów jednak nie świadczy to o początku zwyżkowania cen – te mają wzrastać dopiero w IV kwartale br.

We wtorek 5 kwietnia podczas aukcji produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii, główny indeks cen zwiększył się o 2,1% w stosunku do średniej ważonej cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji z połowy marca br.

Jak zauważają ekcperci Credit Agricole, oczekiwania rynku przybliżane kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange) wskazywały na kilkuprocentowy spadek indeksu. Z kolei podrożało sześć innych produktów składających się na średnią ważoną cen, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (+11,8%), sera Cheddar (+10,5%) oraz masła odwodnionego (+6,7%).

Jedynymi produktami, których ceny obniżyły się były maślanka w proszku (-8,2%) oraz masło (-2,0%). Zwiększeniu uległa również ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 682 t wobec 20 406 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 19  kwietnia.

Według ekspertów jednak, aktualne podwyżki cen nie świadczą o powstaniu stałego trendu – prognozuje się, że trwały wzrost cen produktów mlecznych rozpocznie się w IV kw. br. i będzie wynikał przede wszystkim z dostosowania po stronie produkcji.

Źródło: Credit Agricole