Pieniądzie z PROW, nie dla wszystkich

Rolnicy, którzy otrzymali w ramach SPO w latach 2004-2006 powyżej 100 tys. na więcej niż jedną inwestycje w gospodarstwie, na razie nie będa mogli skorzystać z nowej puli środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013, w ramach podobnego działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”. Do wykorzystania jest 1,8 mld euro.

Jak poinformował nas Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w resorcie rolnictwa, kwestie związane z trybem przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”, reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa z 17 października 2007 (Dz. U. Nr 193, poz.1397 zdnia 19 października 2007).

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006″ w zakresie działania “Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy po zrealizowaniu tego projektu, a w przypadku gdy dofinansowanie to przyznano na realizację kilku projektów – po zrealizowaniu ostatniego z projektów, nie wcześniej niż:
1) w roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność dotyczący odpowiednio tego projektu albo ostatniego z projektów – w przypadku pomocy przyznanej w wysokości od 100 do 200 tys. zł,
2) w drugim roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność dotyczący odpowiednio tego projektu albo ostatniego z projektów – w przypadku pomocy przyznanej w wysokości powyżej 200 tys. zł.
Przepisy z ust. 1 i 2 nie dotyczą tych beneficjentów, którym przyznano pomoc niższą niż 100 tys. zł.

Niektórzy rolnicy są oburzeni tym, że nie będą mogli na razie skorzystać z puli środków nowego PROW. Pytają, czy takie przepisy są zgodne z Konstytucją, która gwarantuje wszystkim podmiotom równe traktowanie na rynku.
– Ja uważam, że to nie jest sprawiedliwe – mówi Tadeusz Leus, z wsi Drzewica w gm. Golczewo (woj. zachodniopomrskie). Za ostatnie pieniądze z SPO zakupiłem m.in. dobrej marki opryskiwacz. Teraz potrzebuję do tego ciągnika o mocy minimum 100 KM. Planowałem zakupić go za pieniądze z nowego PROW, teraz muszę czekać rok, a siewnik będzie stał w garażu. Zastanawiam się, czy to jest zgodne z Konstytucją, która przecież mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.

M.Simiński
Wrp.pl
redakcja@wrp.pl

N”