Pieniądze na rozwój rolniczej oświaty

W celu wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszenia poziomu i jakości kształcenia młodzieży i dorosłych uczących się w szkołach rolniczych, minister rolnictwa zaplanował w budżecie na 2018 r. dla 52 resortowych szkół rolniczych, kwotę 218 mln 844 tys. zł z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, w tym na rozwój bazy dydaktycznej szkół kwotę 7 mln 620 tys. zł.

– W 2018 r. nastąpiło rozszerzenie sieci i szkół resortowych o kolejne 5 szkół, które zostały przejęte przez ministra rolnictwa od samorządów powiatowych. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez MRiRW nowych szkół rolniczych. Kontynuowane będą w tym zakresie rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW