fbpx
Strona głównaPozostałePieniądze poszły do gmin!

Pieniądze poszły do gmin!

Pierwsze dwie gminy otrzymały już na konta pieniądze na usługi społeczne. Są to Perlejewo i Wąsosz z województwa podlaskiego. W gminach biorących udział w programie integracji społecznej trwają konkursy na usługi społeczne. N

Przypomnijmy, że gminy uczestniczące PPWOW w woj. podlaskim wszystkie złożyły do 14 kwietnia plany działania. Na 500 gmin uczestniczących w Programie Integracji Społecznej ponad 330 przygotowało już plany działania, na podstawie których ogłaszane są konkursy na usługi społeczne, a następnie przekazywana dotacja. Nad swoimi planami pracuje nadal 37 gmin województwa łódzkiego, które jako ostatnie przystąpiło do programu. Pozostałe gminy kończą lub przekazują do oceny swoje plany działania regionalnym ośrodkom polityki społecznej.

Wszystkie konkursy odbywają się zgodnie ze specjalną procedurą przetargową Banku Światowego tzw. CPP (Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ).

Zgodnie z wymogiem Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej każda pierwsza umowa w każdym województwie musi zostać zatwierdzona przez zespół zarządzający programem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Do czasu opublikowania na stronie internetowej PPWOW informacji o zaakceptowaniu pierwszej umowy, gminy w danym województwie nie mogą podpisywać umów na realizację usług społecznych. Do 1 czerwca zatwierdzono umowy na usługi z gminy Wąsosz z woj. podlaskiego, gminy Skrwilno z woj. kujawsko-pomorskiego i gminy Drobin z woj. mazowieckiego. Co oznacza, że inne gminy z tych województw mogą już zawierać umowy.

Przypomnijmy, że Program Integracji Społecznej to część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z pożyczki Banku Światowego. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 gmin w całej Polsce. Wybrano te gminy, które są w najgorszej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, peryferyjność położenia, liczba klientów pomocy społecznej, struktura demograficzna, niekorzystna struktura gospodarcza i mała aktywność społeczna.

Żeby otrzymać pieniądze gmina musi mieć aktualną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i to wypracowaną w sposób partycypacyjny, czyli z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności. Dopóki gmina nie ma GSRPS, może otrzymać tylko 1/3 przyznanych jej środków. Gminy przygotowują też roczne plany działania, w których określają najpilniejsze potrzeby społeczne, usługi, których potrzebują.

W ten sposób jest przygotowanych szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację rozmaitych grup wykluczonych – osób starszych, dzieci i młodzieży, ubogich rodzin z dziećmi, bezrobotnych, niepełnosprawnych. Dobrze zaplanowana, przemyślana strategia rozwiązywania problemów społecznych jest gminom potrzebna także po to, by mogły otrzymywać pieniądze z rozmaitych programów pomocowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza z EFES. Dlatego strategia jest także istotną inwestycją w przyszłość gminy. W ramach PPWOW gminy mogą też liczyć na rozmaitego typu pomoc – wsparcie ekspertów, szkolenia, dostęp do danych, bazę dobrych praktyk itp. – w przygotowaniu skutecznej strategii. W procesie przygotowywania strategii, aktywizacji lokalnych liderów, pracy nad planami działań gminy wspierają konsultanci regionalni, osoby z dużym doświadczeniem w polityce społecznej.

Natalia Skipietrow
specjalista ds komunikacji społecznej
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
foto: Wrp.pl

N

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.