Pieniądze na rybackie inwestycje

Jeszcze tylko przez kilka dni (do 15 lipca) można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia w ramach środka 1.3 “Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” PO RYBY 2007 – 2013. O wsparcie w tym naborze można ubiegać się tylko na inwestycje, które zostały już zakończone, a koszty na ich realizację zostały poniesione pomiędzy 29 czerwca 2009 r. a 31 grudnia 2015 r. Finansowane będą inwestycje na statkach rybackich, które m.in. służą poprawieniu bezpieczeństwa rybaków czy pomogą w prowadzeniu selektywnego połowu ryb.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  lub siedzibę wnioskodawcy. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku.  Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl  i www.mgm.gov.pl w zakładce “Rybołówstwo” – informuje ARiMR.

Źródło: ARiMR