Pieniądze na rozwój odnawialnych źródeł energii na wsi. Kto może dostać fundusze z „Agroenergii”?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia dofinansowania do instalacji OZE dla właścicieli małych gospodarstw rolnych wyjaśnia, że  dedykowanym programem mającym na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym jest Program Priorytetowy „Agroenergia”.

Program realizowany jest  w latach 2019-2025, zaś nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Jego beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo. Ponadto osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

– Formą dofinansowania jest dotacja, która może obejmować koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych (dotyczy instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW). Co istotne, w ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Dofinansowaniu nie podlegają natomiast projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji – informuje Marcin Ścigan, dyrektor Departamentu OZE w MKiŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące tego programu można znaleźć na stronie NFOSiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

3 KOMENTARZE

  1. Szanowny Panie, Informacje na temat programu ,,Agroenergia” i sposobie naboru wniosków uzyskaliśmy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska- Departament Odnawialnych Źródeł Energii, czyli z instytucji, która powinna posiadać największą wiedze na temat stworzonej przez siebie dotacji. Jeśli mam Pan jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie proszę o kontakt z Panem Marcinem Ścigajem, dyrektorem Departamentu OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Każdy ma swoją historię. Dobrego człowieka nie da się oszukać. Jak twierdza klasycy całe zło tego świata bierze się z pożądania i ambicji. z poważaniem Samuel Skrzysz

  2. Jedna wielki błąd w artykule……. Nie ma naboru w trybie ciągłym – tylko był w 2 półroczu 2019 i być może teraz coś tam ogłoszą. Wielką łaską dofinansowania 15000 nie więcej niż 20% na instalację 10-30 kW a na większe do 50 kW tylko 13 %.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności