Pieniądze na drogi dojazdowe do pól uprawnych

Prawie 9,5 miliona złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego trafi w tym roku na modernizację 77 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 109 gminach regionu. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji z przedstawicielami samorządów lokalnych miało miejsce 15 i 16 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim.

Co roku kujawsko-pomorskie gminy wiejskie mogą skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. Środki zostały podzielone tak, by każda aplikująca gmina mogła liczyć na dofinansowanie jednej swojej inwestycji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Bezpieczny i komfortowy dojazd do pól mogą  bowiem zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki pracy rolników. Modernizacja dróg polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, w przyjętej przez gminę technologii, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji pochodzą z  należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. O wsparcie mogą wnioskować samorządy lokalne, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa. Dzięki przyznanym w latach 2007-2015 dotacjom na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego zmodernizowano ponad 720 kilometrów dróg poprawiających warunki pracy rolniczej, a samorząd województwa wsparł realizację tego typu projektów kwotą ponad 60 milionów złotych – informuje Beata Krzemińska, rzecznik  prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.