Pieniądze dla rybaków

W połowie września 2017 roku  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i morze” 2014 – 2020 zamierza uruchomić nabór wniosków z działania 2.3 “Inwestycje w akwakulturę” na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze. Na pomoc w tym naborze została przeznaczona kwota 100 mln zł.

– Ogłoszenie o terminie i zasadach ubiegania się o takie wsparcie, wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz instrukcją jego wypełnienia pojawi się najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru  na portalu internetowym ARiMR  – informuje Biuro Prasowe ARiMR

Źródło: ARiMR