Pieniądze dla rolników, którym dziki zniszczyły pola już są wypłacane.

ARiMR wypłaca pieniądze uprawnionym rolnikom z woj. podlaskiego, którym w 2014 r. dziki zniszczyły pola.

Choć trwa jeszcze przyjmowanie wniosków o przyznanie takiej pomocy, ruszyły już pierwsze wypłaty z tego tytułu. 19 i 20 marca Agencja przekazała 272 rolnikom, którzy już na początku naboru złożyli swoje wnioski o przyznanie wsparcia na pokrycie szkód wyrządzonych w ich uprawach przez dziki, blisko 2 mln zł.
Wszystkich wniosków o taką pomoc jest na razie 440, a całkowita kwota wsparcia, o które ubiegają się rolnicy, wynosi 4,23 mln zł. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji jeszcze do 31 marca 2015 r.

Na udzielenie pomocy rolnikom, których uprawy zniszczyły w 2014 r. dziki, rząd przeznaczył 6,1 mln zł. Uprawnieni do jej otrzymania są rolnicy z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obszary te zostały wymienione w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 420, z późn. zm.). Wsparcie takie będzie przyznawane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro.
Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wysokość pomocy będzie pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. – wówczas również Agencja wypłacała rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki. W przypadku gdy wysokość pomocy w ciągu trzech ostatnich lat przekroczy 15 tys. euro, wówczas otrzyma maksymalne możliwe wsparcie czyli równowartość 15 tys. euro.
Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.
Wniosek o przyznanie pomocy w związku ze szkodami, spowodowanymi przez dziki, można znaleźć m.in. na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl.

K. Madeja/Źródło: ARiMR