Pieniądze dla KGW

Przypominamy Kołom Gospodyń Wiejskich, ze tylko do 31 października mogą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składać w nioski o wsparcie finansowe.

– Wysokość pomocy dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi:3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Jak ustaliliśmy o wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję. Obecnie figuruje w nim blisko 8 tysięcy kół. Na dofinansowanie działalności kół i ich rozwój w 2019 r. zarezerwowano w budżecie 40 mln zł.

Opracował: Samuel Skrzysz
Źródło: ARiMR