Pieniądze dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o wsparcie należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej do 8 lipca 2019 r.

– Wysokość wsparcia zależy od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Ryczałtowe stawki wsparcia do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

  1. 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 186 598 szt.
  2. 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 474 567 szt.;
  3. 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 246 131 szt.;
  4. 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 4 622 szt.
  5. 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 55 307 szt.;
  6. 0,28487484 zł za dzień za indyka – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 485 343 szt.

Źródło: ARiMR