Piękny Jaś z Doliny Dunajca ze znakiem ChNP

Komisja Europejska zarejestrowała kolejny, 32 polski produkt w unijnym rejstrze. Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/fasola z Dolny Dunajca znalazł się w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Jest to kolejny po karpiu zatorskim, polski produkt zarejestrowany przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (fasola z Doliny Dunajca) wyróżnia się dużą wielkością nasion, wysoką zawartością magnezu (Mg), słodkim smakiem, delikatną rozpływającą się w ustach strukturą i konsystencją, cienką i miękką skórką oraz krótkim czasem gotowania.
Dolina Dunajca to teren, przez który w minionych czasach przebiegał jeden z najważniejszych szlaków handlowych i komunikacyjnych. Wspomagało to rozwój gospodarczy oraz zachęcało ludność do osiedlania się na tym obszarze. Teren ten został ukształtowany przez rzekę Dunajec, a główną osią jej rzeźby jest szeroka sterasowana dolina. Wszystko to powoduje, że należy ona do najcieplejszych miejsc w Polsce. Wiosną i jesienią, poranne mgły ograniczają gwałtowną zmianę temperatury między dniem i nocą. Powodzie występujące na tym obszarze spowodowały naniesienie na pola uprawne wartościowych namułów rzecznych, poprawiając w ten sposób żyzność gleb. Wszystko to wpłynęło na ukształtowanie warunków glebowo-klimatycznych optymalnych do uprawy fasoli. Plantacje Pięknego Jasia” wpisały się już na stałe w krajobraz Doliny Dunajca, a fasola pod różnymi postaciami stanowi ważny element regionalnej kuchni. Organizowane są również święta promujące to warzywo, takie jak “Święto Fasoli” i “Fasolowe Żniwa”.
Zgodnie z doświadczeniami z krajów starej UE, prawie 15 % wszystkich turystów wędrujących po Europie chce poznać tradycje poprzez produkty regionalne. To oni “żyją po to, aby jeść, a nie jedzą, aby żyć”. Oni są również głównym źródłem dochodów w regionalnych restauracjach oraz w gospodarstwach agroturystycznych , w których serwowane są posiłki tradycyjne.