Piękna Wieś Opolska 2018

Zarząd Województwa Opolskiego organizuje XXI już edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2018″. W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: A. „Najpiękniejsza wieś”, B. „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Najpiękniejsza wieś

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, na terenie której działa organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i mająca konto bankowe.

Najlepszy projekt odnowy wsi

Udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach    2015-2018 wykonane w ramach realizacji programu Odnowa Wsi, zgodne z Planem Odnowy Miejscowości. Projekt wykonany musi być w sołectwie, na terenie którego działa organizacja pozarządowa (na rzecz odnowy wsi) posiadająca osobowość prawną i mająca konto bankowe.

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału sołectwa/ projektu w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole) w oparciu o załącznik   nr 1 wraz materiałem dokumentującym. Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy lub jego zastępca. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub przysłanie ich (z zachowaniem terminu do 04.06.2018r.) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14 45-082 Opole – informują organizatorzy.

Źródło: KSOW