Pięć złotych i 28 srebrnych medali za nowości

Producenci techniki rolniczej chcą innowacjami uskrzydlić rynki (DLG). Wiodąca w świecie wystawa techniki rolniczej Agritechnica, która odbędzie się w dniach od 10 do 14 listopada 2009 r. (Dni Ekskluzywne 8 i 9 listopada) w Hanowerze, wyróżni się fajerwerkiem nowości.

Obok nadzwyczaj dobrego wyniku zgłoszeń, liczącego ponad 2.150 wystawców z 45 państw, producenci techniki rolniczej przyciągają uwagę istnym fajerwerkiem nowości. Do początku września u organizatora wystawy Agritechnica, Towarzystwa DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) zgłoszonych zostało ponad 300 nowości. Należy to oceniać jako wyraźny sygnał, że producenci techniki rolniczej swoimi innowacjami chcą uskrzydlić rynki, będące obecnie pod wpływem kryzysu finansowego i gospodarczego. Jednocześnie podkreśla to pozycję wystawy Agritechnica jako światowej giełdy innowacji w tej branży. Powołana przez DLG neutralna komisja ekspertów stosując surowe kryteria wyróżniła spośród zgłoszonych nowości pięć z nich złotymi i 28 srebrnymi medalami.

Złote medale 2009

CLAAS AUTO FILL”
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel, Niemcy
Hala 13, stoisko E02

Sporządzanie sieczki to bardzo odpowiedzialna praca żniwna. Celem jest optymalnenapełnianie, któremu towarzyszy jak najmniej stresu, ryzyka i strat na polu. Oferowana przez firmę Claas cyfrowa analiza obrazu 3-D umożliwia automatyczne napełnianie jednostek transportowych dniem, we mgle i nocą. Zarówno gardziel jak i klapa sieczkarni dostosowują się automatycznie do konturów przyczepy. Operator nie musi się więcej koncentrować na jej napełnianiu. Ten wysokiej jakości i odciążający operatora system pozwala na znaczny wzrost jakości, wydajności i bezpieczeństwa pracy.

“Automatyczne sterowanie gardzieli i klapy gardzieli” (Sterowanie wieżowe)
New Holland Agriculture Equipment Spa Torino, Włochy
Hala 3, Stoisko C21

Sporządzanie sieczki to bardzo odpowiedzialna praca żniwna. Celem jest optymalne napełnianie, któremu towarzyszy jak najmniej stresu, ryzyka i strat na polu. Oferowany przez firmę New Holland skaner 3-D umożliwia automatyczne napełnianie jednostek transportowych dniem, we mgle i nocą. Zarówno gardziel jak i klapa sieczkarni dostosowują
się automatycznie do konturów przyczepy. Operator nie musi się więcej koncentrować na jej napełnianiu. Ten wysokiej jakości i odciążający operatora system pozwala na znaczny wzrost jakości, wydajności i bezpieczeństwa pracy.

“CEMOS”
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Harsewinkel, Niemcy
Hala 13, stoisko E02

Elektroniczny system optymalizacji maszyn (CEMOS) firmy Claas to interaktywny asystujący system nastawczy, który zawiera wszystkie nastawienia wszystkich podzespołów kombajnu dla różnych zbóż i różnych warunków zbioru i krok za krokiem naprowadza operatora na optymalne nastawienie maszyny. W ten sposób po raz pierwszy możliwa jest całościowa optymalizacja procesu koszenia i omłotu przy pomocy wspieranego maszynowo asystującego systemu nastawczego. Nowoczesne kombajny zbożowe są co prawda wyposażone w zaprogramowane wartości nastawcze dla przeciętnych warunków zbioru, operatorzy jednakże przystosowując te nastawienia do aktualnych warunków zbioru zmieniają je zazwyczaj tylko bardzo nieznacznie. Skutkiem tego jest, że osiągane przez większość kombajnów wydajność i jakość pracy leżą poniżej technicznego potencjału maszyny. System CEMOS analizuje panujące warunki i na tej podstawie systematycznie wypracowuje kroki optymalizujące, proponując je operatorowi. Przy tym uwzględnia on też istniejące ustawienia podstawowe i warianty wyposażenia. Operator może przyjąć proponowane ustawienie albo też zażądać alternatywy. Jeżeli przyjmuje on propozycję, to otrzymuje informację, czy przy nowych kontrolowanych
sensorami ustawieniach, wyniki pracy uległy poprawie, czy też nie. Dodatkowo CEMOS zawczasu informuje operatora o występujących konfliktach, jak na przykład o wzroście udziału ziarna pokruszonego przy intensywnym młóceniu albo na granice techniczne wybranego ustawienia. Operator może zatem samodzielnie, w dialogu z systemem CEMOS, maksymalizować jakość i wydajność pracy kombajnu, wykorzystując aż do granic jego możliwości techniczne. Można śmiało powiedzieć, że CEMOS jest nadającym kierunek rozwoju kamieniem milowym na drodze do zwiększania wydajności zbioru ziarna.

“Koncepcje obsługi ISOBUS jako wspólny projekt kilku producentów”
Competence Center ISOBUS, Wallenhorst, Niemcy
Hala 27, stoisko G33
(zainicjowane przez przedsiębiorstwa Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH &
Co. KG, Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Bernhard Krone
GmbH Maschinenfabrik, Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH, LEMKEN GmbH &
Co.KG und Rauch Landmaschinenfabrik GmbH)
We współpracy kilku – również konkurujących ze sobą – przedsiębiorstw techniki rolniczej został opracowany i wprowadzony w życie pierwszy na świecie wspólny projekt łatwych do opanowania koncepcji obsługi maszyn rolniczych, kompatybilnych ze standardem ISOBUS. Zarówno dla aplikacji różnego rodzaju (np. przyczepy zbierające, maszyny do zbioru ziemniaków albo pługi) jak też dla jednakowych z narzędziami zawieszanymi różnych producentów (np. roztrząsacze obornika) opracowane zostały identyczne struktury menu, maski do instalacji i wprowadzania danych, identyczne piktogramy i pozycjonowanie dla wprowadzania intuicyjnych danych i nawigacji. W ramach realizacji tego projektu przedsiębiorstwa opracowały wspólnie oparty na najnowszym stanie techniki terminal ISOBUS z ergonomicznym designem. Przy tym obok koniecznych interfejsów technicznych pomiędzy sprzętem i oprogramowaniem szczególny nacisk położono też na interfejs człowiek-maszyna, czego przykładem może służyć wprowadzanie danych przez ekran dotykowy, zastosowanie programowanych wielofunkcyjnych przycisków (softkeys) i enkoderów inkrementalnych, obsługa jedną ręką czy też przycisk stopu w terminalu ISOBUS. Zrealizowana koncepcja obsługi została z powodzeniem przetestowana na terminalach różnych producentów i różnych narzędziach zawieszanych i stanowi kamień milowy na drodze przechodzenia od niekompatybilnych rozwiązań indywidualnych do koniecznego praktycznego wprowadzania niezależnego od producenta standardu ISOBUS

“John Deere ActiveCommand Steering”
John Deere Vertrieb, Bruchsal, Niemcy
Hala 13, stoisko A43
John Deere przedstawia po raz pierwszy elektroniczny układ kierowniczy typu Steer by Wire, który za pośrednictwem sterownika aktywnie ingeruje w obwód regulacji, celem znacznej poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Tego rodzaju aktywna ingerencja w obwód regulacji nie była dotychczas stosowana ani w samochodach osobowych ani w pojazdach użytkowych, a tylko deklarowana jako przyszłościowy cel rozwoju. Niezadowalające przy stosowanych dotychczas układach hydrostatycznych zachowanie pojazdu przy jeździe na wprost ulega poprawie, dzięki czemu zredukowana zostaje aktywność kierowania, co z kolei znacznie odciąża operatora. Moment obrotowy kierownicy jest aktywnie modulowany w zależności od warunków jazdy a kierowca czuje na kierownicy reakcję na swoje manewry. Szybkie manewry wymijania prowadziły czasem do niekontrolowanego rozkołysania (przesterowania) pojazdu, czemu teraz aktywnie się zapobiega na zasadzie podobnej do działania ESP w samochodach osobowych. Jest to szczególnie skuteczne podczas szybkiej jazdy wieloosiowych przyczep z mocowanym na sztywno dyszlem. Obok wymienionych aspektów bezpieczeństwa system ten dzięki zależnej od prędkości przekładni kierowniczej przynosi dodatkowo udogodnienia w obsłudze na polu i przy pracy ładowarek czołowych.

Srebrne medale

“Ostrzenie noży w przyczepach zbierających”
Fabryka maszyn Alois Pöttinger Ges. m.b.H, Grieskirchen, Austria
Hala 27, stoisko D34
Ostrzenie noży w przyczepach zbierących było dotychczas znane jako czasochłonne i nieergonomiczne zajęcie. Firmie Pöttinger udało się opracować automat schlifujący pojedyncze noże mechanizmów tnących w przyczepach. W pełni zautomatyzowane ostrzenie noży możliwe jest podczas jazdy transportowej i może być stosowane kilka razy w ciągu dnia. Całkowicie hydrauliczny napęd ma prostą konstrukcję i jest łatwy w konserwacji. Zawsze ostre noże, zapewniające wysoką jakość cięcia i wydajną pracę są zatem możliwe teraz również i w przyczepach zbierających.

“Kosiarka czołowa EasyCut 32 CV Float”
Fabryka maszyn Bernard KRONE GmbH, Spelle, Niemcy
Hala 27, stoisko J15
Pchany kozioł zawieszenia z wbudowanym odciążającym systemem sprężyn i nowatorską kinematyką naciągu sprężynowego zapewnia równomierny nacisk na podłoże przy wszelkich warunkach pracy. EasyCut 32 CV “float” to pierwsza kosiarka czołowa z pchanym kozłem zawieszenia i wbudowanym odciążeniem przyrządu tnącego, który równocześnie umożliwia równomierny nacisk na podłoże dzięki nowatorskiej kinematyce odciążenia sprężyn “Float”. Mamy zatem do czynienia z kombinacją zalet “pchanej” kosiarki czołowej z zaletami “ciągnionej” kosiarki tylnej, bez dodatkowego obciążenia przedniej osi przez konieczne dotychczas konstrukcje, co jest szczególną zaletą przy pracy na terenach pochyłych. Dodatkowy korzystny efekt równomiernego nacisku na podłoże jest jedyny w swoim rodzaju.

“VariStream”
Fabryka maszyn Bernard KRONE GmbH, Spelle, Niemcy
Hala 27, stoisko J15
Zmienny kanał przepływu materiału roślinnego w samojezdnych sieczkarniach polowych ma na celu zmniejszenie oporu przepływu, co z kolei prowadzi do wolniejszego zużywania się, oszczędności energii i odciążenia silnika. W systemie Krone VARI-STREAM przednia część dna bębna połączona jest przegubowo z przeciwległym ostrzem. W ten sposób przy ustawianiu ostrza po ostrzeniu noża przednia część dna bębna również jest automatycznie naprowadzana, dzięki czemu nie dochodzi do powstania “martwej strefy” pomiędzy przeciwległym ostrzem i dnem bębna, mogącej zakłócić przepływ materiału. Tylna część dna bębna jest ułożyskowana sprężyście i dlatego może poddawać się dużym masom paszy. Przy niewielkim przepływie masy dno dzięki sprężynom powraca do pozycji początkowej. Niebezpieczeństwo zatkania się jest mniejsze, zachowany jest równomierny przepływ materiału i nie ulega ograniczeniu wydajność wyrzutu będna sieczkarni.

Cleanfix Pulstronic – Czysta chłodnica przy niewielkiej mocy wentylatora
Hägele GmbH, Schorndorf, Niemcy
Hala 6, stoisko C40
Skrzydła wentylatora obracają się wokół osi podłużnej nie tylko po to, aby umożliwić ich czyszczenie, ale także w celu oszczędności energii napędowej. Skrzydła te w zależności od wymaganej wydajności chłodniczej można ustawiać w każdym położeniu pośrednim. Umożliwia to zintegrowany w mechanizmie nastawczym obwód regulacji, który przetwarza sygnały PWM lub CAN z kontrolera mocy i przy pomocy sensora pozycji reguluje dokładne ustawienie skrzydeł. W przeciwieństwie do sprzęgła wiskotycznego przy żadnej z możliwych mocy chłodzenia nie występuje pochłaniający moc poślizg sprzęgła. Umieszczone dodatkowo na skrzydłach końcówki “Flex Tips” są lekko przewymiarowane, i docierają się w czasie pracy w przedniej części. Pozwala to skutecznie uniknąć recyrkulacji powietrza, co dodatkowo wpływa na wzrost wydajności.

“Ultra Guidance PSR ISO Automatyczny i kompatybilny ze standardem
ISOBUS system kierowania”
Reichhardt GmbH Steuerungstechnik, Hungen, Niemcy
Hala 16, stoisko A09
Integracja automatycznego systemu kierowania – np. opartego na GPS albo sensoryce – wymaga dokonania specyficznych zmian w maszynach (wentyle, przewody hydrauliczne) i przeprowadzenia odpowiednich prac instalacyjnych. System kierowania jest wtedy dostosowany do danego typu traktora. Kompatybilny ze standardem ISOBUS automatyczny system kierowania “Ultra Guidance PSR ISO” w kombinacji z pojazdami i narzędziami wyposażonymi w interfejs ISOBUS, umożliwia teraz instalację systemu kierowania Plug&Go bez konieczności dostosowywania sprzętu komputerowego, wymiana informacji pomiędzy systemem kierowania, traktorem czy też zawieszonym narzędziem odbywa się za pośrednictwem standardu ISOBUS. W ten sposób obsługa systemu kierowania możliwa jest z dowolnego terminalu ISOBUS, znajdującego się w traktorze albo w narzędziu. System ten jest niezależny od traktora wobec czego użytkownik może wybierać systemy kierowania i pojazdy zupełnie niezależnie od producenta i stosować je uniwersalnie, kierując się wyłącznie potrzebami gospodarstwa.

“GEOseed”
Kverneland Group Niemcy GmbH, Soest, Niemcy
Hala 5, stoisko E38
Nowa technologia pozwala na równomierne płaskie sadzenie buraków albo kukurydzy w systemie trójkąta względnie prostokąta. Należy oczekiwać, że ulegnie poprawie gospodarka pracy i aspekty ochrony środowiska przez uproszczone i skuteczniejsze stosowanie mechanicznego zwalczania chwastów (spulchnianie poprzeczne). Ponadto można liczyć na efektywniejsze wykorzystanie zasobów wzrostu jak dobór stanowiska i substancje odżywcze.

“smartControl – Automatyczna regulacja rozdzielania w siewnikach
punktowych EDX”
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Hasbergen, Niemcy
Hala 14, stoisko A20
Po raz pierwszy jakość rozdzielania nasion w siewniku punktowym zapewniana będzie drogą automatycznej i adaptacyjnej regulacji pozycji rozdzielacza. Pozwoli to istotnie wpłynąć na jakość pracy przy wysiewie kukurydzy, w szczególności przy dużych prędkościach jazdy.

“Inteligentna przyczepa zbierająca”
Alois Pöttinger, Maschinenfabrik Ges. m.b.H, Grieskirchen , Austria
Hala 27, stoisko D34
Pöttinger wykorzystuje nowe możliwości w”inteligentnej przyczepie zbierającej”, która w razie potrzeby nie tylko zatrzymuje traktor, ale też reguluje prędkość jazdy w zależności od grubości pokosu. W tym celu umieszczone z przodu traktora czujniki ultradźwiękowe rozpoznają kształt pokosu. Taki pobór danych pozostawia traktorowi dostatecznie dużo czasu na reakcję i dostosowanie swej prędkości. Ponieważ nie tylko narzucona jest prędkość ale sterowane jest również przyspieszenie, system ten w kombinacji z pomysłowo zastosowanymi sensorami na przyczepie zbierającej pracuje przy wszystkich istotnych prędkościach i poprawia efektywność całego procesu przy jednoczesnym wyraźnym odciążeniu operatora.

John Deere Tractor-Implement Automation
John Deere Vertrieb, Bruchsal, Niemcy
Hala 13, stoisko A43
John Deere umożliwia narzędziom certyfikowanym – na bazie rozszerzonego protokołu ISOBUS – dostęp do ważnych parametrów bezpieczeństwa traktora (np. prędkość/strategia jazdy, hydraulika, wałek przekaźnikowy ciągnika). Możliwość tą John Deere demonstruje na przykładzie prasy zwijającej, osiągając w ten sposób wzrost wydajności i odciążenie operatora. Po napełnieniu komory prasującej traktor zatrzymuje się automatycznie i po zakończeniu zwijania otwiera i zamyka tylną pokrywę wskutek uruchomienia przez prasę hydraulicznych zaworów sterujących. Umożliwia to nie tylko automatyzację całego procesu, ale pozwala też na zrezygnowanie ze stosowanego zwykle dotychczas podwójnego wyposażenia prasy w elektrohydrauliczne urządzenia sterujące.

“Automatyczna regulacja liczby obrotów dmuchawy na stokach”
New Holland Agriculture Equipment Spa, Torino, Włochy
Hala 3, stoisko C21

Stosowane zwykle systemy poziomujące reagują tylko na pochylenia boczne. Jeżeli jednak kombajn pracuje wzdłuż spadku to przy jeździe pod górę może to doprowadzić do nadmiernego nadmuchu ziaren i pozostałych składników z czyszczenia i w ten sposób do wyższych strat ziarna. Przy jeździe w dół powiększa się grubość warstwy na sitach, dochodzi do większego udziału zanieczyszczeń w zbiorniku ziarna i przy nadmiernej grubości warstwy również do wyższych strat ziarna. Zależna od kąta pochylenia regulacja liczby obrotów dmuchawy czyszczącej firmy New Holland po raz pierwszy dostosowuje automatycznie, w zależności od rodzaju zboża, ilość obrotów dmuchawy do pochylenia kombajnu przy jeździe wzdłuż spadku zbocza. Umożliwia to równomierną jakość i wydajność pracy przy żniwach z pól położonych na stokach bez oddziaływania ze strony operatora i w ten sposób stanowi ułatwienie w pracy i prekursorską modyfikację detalu.

“Agregat kopiący HR dla kombajnu do buraków Terra Dos T3 & Terra Dos T3
Plus”
Holmer Maschinenbau GmbH, Schierling-Eggmühl, Niemcy
Hala 2, stoisko A48
Zawieszany pojedynczo agregat kopiący HR umożliwi po raz pierwszy przy wykopywaniu wielorzędowym indywidualną dla każdego rzędu głębokość kopania. Nierówności rozsadnika, koleiny lub efekty erozji wymagały dotychczas głębokości kopania, dostosowanej do najgłębiej położonych buraków w przedziale szerokości roboczej kombajnu, z ogólnie znanymi negatywnymi skutkami. Niniejszy projekt umożliwi energooszczędny i zarazem powodujący mniej uszkodzeń zbiór z niewielką ilością ziemi.

“System pomiaru poziomu i natężenia przepływu iTANK”
JosefKotte Landtechnik GmbH & Co. KG, Rieste, Niemcy
Hala 15, stoisko A11
Stosunkowo niedrogi system iTank firmy Kotte dokonuje pomiaru zarówno poziomu w cysternach jak i natężenia przepływu gnojowicy. Pomiary te umożliwiają automatyczne wyłączanie procesu napełniania. Alternatywnie system ten może też wyliczać i wyświetlać rozprowadzoną aktualnie dawkę na hektar oraz zasięg przy pracy na polu.

“Pojedyncze oświeltenie dysz LED”
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Hasbergen, Niemcy
Hala 14, stoisko A20
• “HD-Nightlux”
Herbert Dammann GmbH Pflanzenschutztechnik, Buxtehude-Hedendorf,
Niemcy
Hala 15, stoisko C12
Obydwaj producenci wykorzystują wysokie natężenie światła w diodach LED, aby w godzinach wieczornych i nocnych zapewnić dobrą widoczność strumienia cieczy w kształcie wachlarza, wytryskującego z dysz położonych na belce opryskiwacza. Nie funkcjonujące jak należy i nie nadające strumieniowi pożądanego kształtu dysze, można w ten sposób – o ile są one podczas opryskiwania widoczne – rozpoznać i oczyścić lub w razie konieczności wymienić. Dalszą zaletą jest fakt, że w polu widzenia operatora znajdują się opryskiwane rośliny, znajdujące się i poza szerokością roboczą narzędzia, dzięki czemu może on na czas reagować na przeszkody.

“Rozszerzone rozwiązania “i” w opryskiwaczach do ochrony roślin John
Deere”
John Deere Vertrieb, Bruchsal ,Niemcy
Hala 13, stoisko A43
John Deere wyposaża swoje narzędzia przyczepiane serii 700i oraz 800i w rozszerzone funkcje, mające na celu dokładne ich napełnianie, dokładniejsze wypryskiwanie pozostających w narzędziach resztkowych ilości, lepsze czyszczenie i rozprowadzanie resztek płynu. Centralny terminal obsługi GreenStar 2600 służy ustawieniu, kontrolowaniu i realizacji znanych funkcji. Zintegrowany z nim nowy Tank Fill Calculator wylicza ilość wody i środka ochrony roślin, koniecznych dla każdorazowego napełnienia zbiornika (nawet jeśli nie był on do końca opróżniony albo dla pozostałej reszty powierzchni). Potrzebne ilości wody i stosowanego środka zostają wydrukowane na kartce. Na zakończenie sterowanego przy pomocy GPS procesu wyliczona zostaje dokładnie pozostająca do opryskania powierzchnia i potrzebne do tego ilości wody i środka ochrony roślin. Przy dokładnym użyciu wyliczonych ilości można zredukować do minimum ilości resztkowe. Po zakończeniu pracy system Auto Dilute System przejmuje czyszczenie narzędzia, które przebiega automatycznie, niezależnie od tego czy ma się to odbywać zgodnie z wybieranymi zawczasu stosunkami rozcieńczenia (1:6 wzgl. 1:100) czy też w nieprzerwanym procesie. System ten ma następujące zalety:

 • Znaczne odciążenie użytkownika przez ograniczenie ryzyka związanego z błędami w obsłudze
 • Zmniejszenie ilości resztkowych i zanieczyszczenia środowiska
 • Unikanie niewłaściwego dozowania, lepsza dokumentacja
 • Ułatwione przygotowanie odpowiedniego płynu do opryskiwania
 • Dodatkowe korzyści związane z szybkim, dokładnym napełnianiem, czyszczeniem i opryskiwaniem.

  “Regulowana bezstopniowo belka opryskująca LEMKEN VariExtend”
  Lemken GmbH & Co. KG, Alpen, Niemcy
  Hala 11, stoisko B45
  Segmentowa konstrukcja belki pozwala na regulowanie jej szerokości w pozycji roboczej przez wysuwanie i wsuwanie poszczególnych segmentów. Możliwa jest również asymetryczna szerokość belki. Zewnętrzne segmenty belki pozostają przy tym w pozycji zewnętrznej, wobec czego funkcjonalność ochrony przed uszkodzeniami jest w pełni zachowana. Dzięki takiej konstrukcji belka ta daje się łatwo dopasować do różnych szerokości roboczych / odstępów ścieżek przejazdowych i znajdujące się na powierzchni pola przeszkody można omijać bez opuszczania ścieżki przejazdowej.

  “LEMKENConnect”
  Lemken GmbH & Co. KG, Alpen, Niemcy
  Hala 11, stoisko B45
  “QuickConnect” bardzo istotnie ułatwia trzypunktowe zawieszanie narzędzi. Przyłączanie łącznika górnego, wała przegubowego, przewodów giętkich etc. następuje przy wystarczająco dużej przestrzeni pomiędzy traktorem i zawieszanym narzędziem. Po cofnięciu traktora szybkozłącze i trzpienie dźwigni dolnej zazębiają się a łącznik górny naprowadzany jest automatycznie przez narzędzie do ostatecznej pozycji i blokowany. Druga część procesu sprzęgania może się odbywać bez wysiadania z kabiny. Ten system łączenia przybliża dodatkowo zawieszane narzędzie do traktora. Nowy system łączenia “QuickConnect” ma następujące zalety: Przyczepiania może dokonywać bardziej komfortowo i bezpieczniej tylko jedna osoba. Wzrost bezpieczeństwa pracy i ruchu dzięki przeniesieniu punktu ciężkości narzędzia zawieszanego w kierunku traktora

  “Intelligenty bank danych o środkach ochrony roślin ze zintegrowanym
  aktywnym programem propozycji na bazie danych oprogramowania AGRONET”
  CLAAS Agrosystems GmbH & Co. KG, Gütersloh, Niemcy
  Hala 16, stoisko A11
  Dzięki zintegrowaniu banku danych Proplant, zawierającego aktualizowane codziennie informacje o wszystkich dopuszczonych środkach ochrony roślin, z kartoteką gruntów uprawnych Agro-Net znacznie ułatwione zostało prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin. Dzięki internetowej bazie banku danych użytkownik może nie tylko mieć pewność co do posiadania przez dany środek dopuszczenia, ale też jest aktywnie wspierany przy jego wyborze. W takiej kombinacji informacje o zasobach, o gruncie i historii z kartoteki gruntów uprawnych zestawiane są z listą wskazań banku danych o środkach ochrony roślin i z uwzględnieniem wymogów prawnych sporządzane są propozycje środków. Innowacja ta przynosi nie tylko pewność ale pozwala też oczekiwać oszczędności czasu pracy przy zarządzaniu zapasami.

  Smart-Braking-System
  New Holland Agriculture Equipment Spa, Torino, Włochy
  Hala 3, stoisko C21

  System ABS firmy New Holland zapewnia nie tylko ogólnie znane korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa, ale potrafi też sprostać szczególnym wymaganiom rolnictwa. I tak system ten umożliwia po raz pierwszy tak popularne niezależne hamowanie kół przy zawracaniu przy odpowiednio małym promieniu skrętu. Proporcjonalnie do skrętu kierownicy wewnętrzne koło jest na zakręcie celowo zwalniane, ale tylko tak, aby nie nastąpiła wywołująca szkody blokada. System ten jest również pomocny przy ruszaniu z miejsca na wzgórzach, nie niszczy podłoża i odciąża kierowcę.

  “Urządzenie do regulacji ciśnienia w oponach w pojazdach Fendt 900 Vario”
  AGCO GmbH, Marktoberdorf, Niemcy
  Hala 9, stoisko E18
  Powtarzające się ze strony praktyków żądania o fabryczne wyposażanie pojazdów w objęte ogólną gwarancją urządzenia regulujące ciśnienie w oponach zostały po raz pierwszy spełnione przez firmę Fendt, w produkowanych przez nią standardowych traktorach. Dostosowanie ciśnienia powietrza w oponach do aktualnych wyrunków oznacza wyższe bezpieczeństwo przy mniejszym ścieraniu się opon na ulicy i ochronę gleby w połączeniu z wyższą wydajnością transmisji siły ciągu na polu. System obsługiwany jest komfortowo przy pomocy terminalu Vario i oferuje też możliwość regulowania ciśnienia w oponach przyczepy przy pomocy standardu ISO-Bus.

  EasyGuide Center Link firmy John Deere
  John Deere Vetrieb, Bruchsal, Niemcy
  Hala 13, stoisko A43
  Przy stosowanych zwykle dotychczas ciężkich hydraulicznych łącznikach górnych zawieszanie narzędzi jest aktem siły, wymagającym od obsługujących natężenia sił do granic, kryjąc w sobie tym samym niebezpieczeństwo obrażeń. Dzieje się tak w szczególności w przypadku narzędzi zawieszanych, które przy łączeniu pozostawiają ograniczoną swobodę ruchu. John Deere rozwiązuje ten problem przy pomocy sprężyny odciążającej, która niesie też łącznik górny i w ten sposób umożliwia, aby siedząc w bezpiecznej kabinie przy pomocy liny doprowadzić do zaskoczenia łącznika. Łącznik górny stabilizowany jest przy tym również z boku przy pomocy sprężyny centrującej.

  “Dach podnoszony Fliegl “Toplift”
  Fliegl Agrartechnik GmbH, Töging, Niemcy
  Hala 25, stoisko A12
  Również ładunki sypkie ze stożkiem nasypowym dają się nakryć szybko i pewnie uruchamianą hydraulicznie pokrywą. Dzięki temu pęd powietrza nie może już zdmuchnąć ładunku i artykuły spożywcze są chronione przed kałem ptaków i deszczem. Przynosi to nie tylko więcej bezpieczeństwa dla pozostałych uczestników ruchu, ale też eliminuje konieczność ręcznego przykrywania ładunków, osiągających wysokości do 4 m, co naturalnie zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

  “Przyczepa z przenośnikiem taśmowym Bandit”
  Krampe Fahrzeugbau GmbH, Coesfeld, Niemcy
  Hala 25, stoisko C12
  Załadunek i rozładunek tej przyczepy nieckowej następuje przy pomocy taśmy z tkaniny, zwijanej przez silnik hydrostatyczny na zmianę na przednim i tylnym końcu powierzchni ładunkowej, przesuwając w ten sposób ładunek. W porównaniu z przyczepami z systemem zsuwającym zaletą tej konstrukcji jest wyższy ciężar użyteczny i niższe zapotrzebowanie na moc hydrauliczną. Narażone na łatwe uszkodzenie ładunki, jak np. ziemniaki, dają się wyładowywać ostrożnie, natomiast w celu załadunku palet albo drobnicy są one stawiane przy tylnej klapie a następnie transportowane do przodu.

  Monitor Soil Load (SLM)
  GRASDORF WENNEKAMP GmbH, Holle, Niemcy
  Hala 12, stoisko C13
  Umieszczony na feldze ultradźwiękowy sensor nieprzerwanie dokonuje pomiaru ugięcia opony dostarczając w ten sposób wskaźnika, umożliwiającego ustawienie minimalnego ciśnienia w oponach, w zależności od obciążenia i prędkości. Dzięki temu w każdej sytuacji możliwe jest osiągnięcie maksymalnej powierzchni przylegania opony do podłoża (ochrona gleby). Wartość pomiaru, wyliczona z uwzględnieniem wpływu temperatury, przekazywana jest bezkablowo z obracającego się koła do kabiny. W ten sposób możliwe jest bezpieczne ustawienie najmniejszego dopuszczalnego ciśnienia w oponach i wykluczenie przeciążenia opony ze skutkami dla trwałości i bezpieczeństwa.

  “System monitoringu warunków dla sieczkarni polowych John Deere”
  John Deere Vertrieb, Bruchsal, Niemcy
  Hala 13, stoisko A43

  Wraz z rosnącą wydajnością maszyn żniwnych unikanie przestojów związanych z naprawą nabiera coraz większego znaczenia i kryje decydujący potencjał obniżenia kosztów i wzrostu bezpieczeństwa pracy. Dzięki zainstalowaniu czujników przyspieszenia na krytycznych łożyskach sieczkarek polowych po raz pierwszy możliwe jest wczesne rozpoznanie awarii w mobilnych maszynach. Drogą prewencyjnej naprawy można nie tylko uniknąć nastąpienia awarii podczas pracy, powodującej przestój całego łańcucha zakiszania, ale też szkód pośrednich, występujących często w związku z uszkodzeniem łożyska. System nadzoru zintegrowany jest w systemie telematycznym JD Link, który oprócz dokumentacji błędów umożliwia również alarmowanie za pośrednictwem sieci GSM.

  “Belarus 3023”
  Mińska FAbryka Traktorów, Mińsk, Białoruś
  Hala 5, stoisko D35a
  Ten standardowy traktor o mocy 220 kW wyposażony jest w diesel-elektryczny napęd z nowoczesną elektroniką sterowania i odznacza się dobrym współczynnikiem sprawności. Przedni wał odbioru mocy napędzany jest elektrycznie, skutkiem czego również i liczba obrotów jest w znacznym stopniu niezależna od silnika spalinowego. Wewnętrzna sieć prądu stałego wysokiego napięcia może oddawać do 172 kW do dyspozycji zewnętrznych odbiorców mocy o odpowiednim zapotrzebowaniu.

  “STIHL MS 441 C-M”
  STIHL Vetriebszentrale AG & Co. KG, Dieburg, Niemcy
  Hala 26, stoisko K21
  Piła elektryczna STIHL MS C-M jest pierwszą profesjonalną piłą elektryczną z wbudowanym seryjnie w pełni elektronicznym układem zarządzania silnikiem (M-Tronic). Układ M-Tronic przynosi poprawę zachowania narzędzia przy rozruchu i optymalizuje pracę silnika w najróżniejszych warunkach, zapewniając przy tym wyższe bezpieczeństwo pracy i łatwość w obsłudze.

  “Ultralight 800”
  Biso Schrattenecker GmbH, Ort im Innkreis, Austria
  Hala 5, stoisko D06
  Duże kombajny zbożowe o dużych szerokościach zespołu żniwnego osiągają w kampanii żniwnej najwyższą wydajność. Dlatego też coraz szersze stają się przystawki żniwne a co za tym idzie, są one coraz cięższe. Ponadto w szerokich zespołach żniwnych często zachodzi konieczność ustawiania podzespołów po obydwu napędzanych stronach. Zespół żniwny Ultralight 800 firmy BISO-Schrattenecker, o wynoszącej 12 m szerokości roboczej, wykonany jest po raz pierwszy ze zgłoszonych do patentu specjalnych aluminiowych elementów-pustaków. Te elementy nośne są połączone ze sobą śrubami na zasadzie budowy modułowej i stanowią zarówno podstawę dla różnych szerokości roboczych jak i lekką konstrukcję nośną dla innych podzespołów. Wszelkie zależne od różnych warunków zbioru ustawienia dokonywane są albo elektrohydraulicznie albo na centralnych trzpieniach. Ten wyróżniający się lekką budową i możliwością powiększenia szerokości roboczych zespół żniwny jest postępowym projektem.