Pesymistyczne nastroje branży rolniczej

Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych na temat nastrojów w branży rolniczej wskazują, że dominują pesymistyczne oczekiwania, co świadczy o tym, że przedsiębiorcy są pełni obaw co do przyszłej koniunktury i wyników sprzedaży w roku 2019.

– Od ostatniego cyklu badania, który przeprowadzony był w kwietniu 2019 roku, w nastrojach niewiele się zmieniło. Wartość współczynnika poniżej zera utrzymuje się w całym roku 2019 i świadczy o przewadze negatywnych i pesymistycznych odpowiedzi dotyczących przyszłej koniunktury, rozwoju sprzedaży w firmach, czy planów inwestycyjnych – informuje PIGMiUR.

Badanie na temat nastrojów w branży rolniczej w Polsce, zostało przeprowadzone przez Polską Izbę Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych na przełomie września i października 2019. Jak podkreśla PIGMiUR jest to kolejny cykl badania, które zostało zapoczątkowane w czerwcu 2014 roku i powtarzane jest co pół roku. Jego celem jest zebranie opinii przedsiębiorców na temat aktualnej sytuacji w branży oraz przewidywań co do przyszłej koniunktury. Końcowym efektem jest współczynnik – barometr nastrojów, który w liczbowy sposób przedstawia wynik niniejszego badania.

Badanie ma formę ankiety online przeprowadzonej wśród firm z branży i dotyczy warunków prowadzenia biznesu oraz prognoz dotyczących działalności z roku 2019.

Źródło: PIGMiUR

Opracował: Samuel Skrzysz