Pestycydy pod lupą Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski 16 stycznia przedstawił plany zwiększenia zaufania do unijnej procedury zatwierdzania pestycydów, poprzez uczynienie jej bardziej przejrzystą.

Posłowie zgodzili się na publiczny dostęp do badań stosowanych w procedurze wydawania zezwoleń na pestycydy, w tym do wszelkich danych pomocniczych i informacji dotyczących złożonych wniosków, przyjmując postulat specjalnej komisji ds. pestycydów, która od roku badała tę sprawę.

– Podczas procedury, aplikanci będą musieli zarejestrować wszystkie planowane badania, które będą następnie dostępne w publicznym rejestrze. Przewidziany zostanie czas na reakcje osób zainteresowanych oraz wprowadzanie dodatkowych danych, w celu zebrania wszystkich znaczących informacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o wydaniu zezwolenia – informuje Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego.

Eurodeputowani wezwali także Komisję Europejską do zaproponowania środków mających na celu ochronę grup szczególnie wrażliwych i położenia kresu stosowaniu pestycydów na dużych obszarach w pobliżu szkół, placówek opieki nad dziećmi, placów zabaw, szpitali, szpitali położniczych i domów opieki.

Zdaniem autorów poselskiego projektu, usprawniającego unijne procedury, należy wzmocnić ocenę po wprowadzeniu do obrotu, a Komisja Europejska powinna rozpocząć badanie epidemiologiczne dotyczące rzeczywistego wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie.

Proponują oni również, aby istniejące badania nad rakotwórczością glifosatu zostały poddane przeglądowi oraz aby ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy koncentracji w glebie i wodach powierzchniowych.

Źródło: Parlament Europejski