Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Prezydent RP Andrzej Duda 22 maja podsumował w Belwederze cykl siedmiu konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, których celem było przekazanie informacji o aktualnych działaniach i programach pomocowych oferowanych przez rząd mieszkańcom obszarów wiejskich oraz inicjatywach prezydenckich.

– Mieszkańcy obszarów wiejskich potrzebują rozwoju infrastruktury, dostępu do dobrej edukacji, do szerokopasmowego internetu, krótko mówiąc: potrzebują stworzenia takich warunków, by móc konkurować pod względem jakości życia z mieszkańcami dużych miast Oczywiście na wsi nigdy nie będzie tak, jak w dużym mieście. Ale konkurowanie polega na tym, że obszar wiejski jest w stanie zaoferować takie pozytywne elementy, których nie jest w stanie zaoferować obszar miejski: więcej spokoju, więcej ciszy, więcej czystego powietrza, większy dostęp do rekreacji – mówił w Belwederze Prezydent Andrzej Duda

Cykl siedmiu konferencji skierowanych do mieszkańców wsi, zorganizowano z inicjatyw Prezydenta RP w pięciu województwach (wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim). W przedsięwzięcie zaangażowało się trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Poniżej prezentujemy wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na podsumowaniu cyklu konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Szanowni Państwo Profesorowie, Eksperci,

Wszyscy Przybyli Goście!

Bardzo dziękuję! Spotkaliśmy się tutaj, w Belwederze, żeby w jakimś sensie podsumować ten cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, ale – co bardzo mocno chciałbym zaakcentować – nie po to, żeby go zakończyć.

Bo widzę w tym pewien program i sposób na to, by komunikować się na bieżąco z przedstawicielami przede wszystkim samorządów i dyskutować na temat tego, jak realizować programy, które są wprowadzane przez rząd, jak realizować także propozycje, które ja zgłaszam. Ale przede wszystkim także słuchać tego, jakie są rzeczywiście potrzeby i ewentualnie jakich zmian albo dodatkowych elementów działania Państwo – którzy na co dzień właśnie dbają o to, by perspektywy mieszkańców obszarów wiejskich były jak najlepsze – potrzebują i na co zwracają uwagę.

Bardzo się cieszę i serdecznie chciałem podziękować Panom i Państwu Ministrom. Chciałem podziękować Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Chciałem podziękować pani minister Halinie Szymańskiej, szefowej mojej Kancelarii, i wszystkim naszym współpracownikom, którzy przy organizowaniu tych konferencji uczestniczyli.

Wydaje mi się, że to bardzo spektakularne wydarzenie, o którym można powiedzieć, że jest bez precedensu: żeby w sprawy związane z funkcjonowaniem obszarów wiejskich, z życiem ludzi na obszarach wiejskich, w taki silny sposób zaangażował się rząd. Nie tylko poprzez okrągłe słowa i wystąpienia z trybuny sejmowej – to, co się na bieżąco dzieje czy w Sejmie, czy Kancelarii Premiera, czy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale w realizację tego cyklu konferencji zaangażowanych było – poza Kancelarią Prezydenta i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa – 13 ministerstw! Widzieli Państwo obecnych na tych spotkaniach ministrów konstytucyjnych. To nie są żarty.

To pokazuje, jak bardzo poważne jest podejście obecnego rządu – moje jako Prezydenta i moich współpracowników – do problemu rozwoju obszarów wiejskich; do tego, aby – jak Państwo widzieli na filmie we fragmencie mojego wystąpienia – Polska była rozwinięta w sposób jednakowy. Tzn. żeby na każdym obszarze naszego kraju, a więc zarówno wielkiego miasta – Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Białegostoku, Rzeszowa czy Katowic – perspektywy były mniej więcej takie same, jakie jesteśmy w stanie wypracować także na obszarach wiejskich.

Oczywiście, że dzisiaj spojrzenie na obszary wiejskie nie jest sprawą taką bardzo prostą. Pewnie za czasów słusznie minionych przed 30 laty było to nawet łatwiejsze, niż jest dzisiaj. Bo dzisiaj mamy obszary podmiejskie – one są obszarami wiejskimi, na których jednak mieszka ogromna liczba tak naprawdę mieszkańców miasta, którzy się z tego miasta na przestrzeni ostatnich 30 lat wyprowadzili, pobudowali swoje domy. Nie prowadzą żadnej działalności związanej w jakikolwiek sposób z rolnictwem. Po prostu są dojeżdżającymi na co dzień do pracy w mieście mieszkańcami terenów wiejskich.

I – rzecz jasna – są to ludzie zamożniejsi, z reguły lepiej zarabiający. Gminy, które mają takich mieszkańców, mają w związku z tym wyższe dochody z PIT-u, CIT-u itd. – cały szereg innych elementów. I te gminy są z reguły w lepszej sytuacji, bo te obszary są z reguły lepiej rozwinięte niż obszary, które w stosunku do wielkich miast – przepraszam za słowo – są obszarami peryferyjnymi, czyli znajdują się daleko od wielkich centrów, od wielkich miast.

Dzisiaj naszym wielkim zadaniem, które sobie rzeczywiście postawiliśmy, to była kwestia nie tylko tych dwóch czy trzech ostatnich kampanii, które miały miejsce, poczynając od kampanii prezydenckiej, lecz była to kwestia wcześniej już występująca w programie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, który zresztą też kiedyś miałem zaszczyt i możliwość współprezentować jeszcze jako poseł na Sejm – ona była bardzo wyraźnie wtedy eksponowana. To nawiązuje, rzecz jasna, jeszcze do tych dawnych słów naszego Ojca Świętego, który powiedział przecież, że polska wieś musi zostać wydobyta z wieloletniej zapaści.

Takim wielkim przykładem tej zapaści ostatnich 30 lat była sytuacja na terenach, gdzie zostały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tam, jak Państwo wiedzą, wielokrotnie dochodziło wręcz do tragedii całych ośrodków wiejskich, gdzie ludzie po prostu de facto tracili sens życia, możliwość zarobkowania. Gdzie chyba wszystkie patologie, jakie są możliwe, przychodziły właśnie w związku z brakiem pracy, z beznadzieją, z brakiem jakiegokolwiek zainteresowania, zagospodarowania tych terenów, a przede wszystkim stworzenia szansy dla tych ludzi.

Dzisiaj sytuacja się zmienia. Dziękuję, że w Sejmie jest specjalny zespół, specjalna komisja, która właśnie prowadzi analizę sytuacji terenów postpegeerowskich – jak to tam wygląda, czego jeszcze te tereny potrzebują? Ten problem w istotnym stopniu został zlikwidowany, ale jeszcze nie całkowicie.

Dzisiaj polska wieś, obszary wiejskie, a przede wszystkim ich mieszkańcy potrzebują rozwoju infrastruktury, dostępu do dobrej edukacji, do szerokopasmowego internetu – krótko mówiąc: potrzebują zrealizowania dla nich maksimum takich warunków, jakie są możliwe, po to, by móc konkurować pod względem jakości życia z wielkim miastem. Oczywiście, że nigdy na wsi nie będzie tak, jak w wielkim mieście.

Ale konkurowanie polega także na tym, że obszar wiejski jest w stanie zaoferować takie pozytywne elementy, których nie jest w stanie zaoferować obszar miejski. Czyli więcej spokoju, ciszy, czystego powietrza, dostępu do takiej bardzo pozytywnej rekreacji – elementów, które ludzi na obszary wiejskie przyciągają. To niezwykle istotne.

Przecież wszyscy także chcemy, by młodzi ludzie wybierali wieś. Chcemy, żeby gospodarstwa były dziedziczone, żeby było nowoczesne rolnictwo – realizowane przez ludzi młodych, z otwartą głową, ludzi, którzy mają też swoje doświadczenie; często byli na zachodzie Europy, widzieli, jak tam się gospodaruje, mają porównanie; a bardzo często mają w domu właśnie tę tradycję pracy w polu, czyli prowadzenia gospodarstwa rolnego; żeby czynili to na nowoczesne sposoby.

Są najczęściej wykształceni, przygotowani, niezwykle ambitni i chcą żyć na wysokim poziomie. Chcą mieć nowoczesny sprzęt w gospodarstwie domowym, nowoczesne domy – chcą po prostu prowadzić nowoczesne życie, takie jak prowadzą ludzie na zachodzie Europy, jakie dzisiaj jest normą cywilizowanego świata. I chodzi o to, byśmy zrealizowali – jako polskie władze – takie działania, które im to umożliwią. Jest to dzisiaj dla mnie nasze największe zadanie.

Często mówię na spotkaniach, że ogromnie zależy mi na tym, by taka zwykła polska rodzina w momencie, gdy będę kończył swoją prezydencką służbę, mogła powiedzieć: „Proszę Pana, żyje nam się dzisiaj lepiej niż wtedy, gdy zaczynał Pan swoją prezydenturę”. To będzie dla mnie największa satysfakcja. Oznacza to, oczywiście, nie tylko wyższe wynagrodzenia i 500+, które jest świetnym programem wspierającym polską rodzinę, która posiada dzieci. Ale oznacza to także ogólną poprawę jakości życia, czyli ogólną poprawę poziomu życia.

I stąd pomysł na tę konferencję, stąd zebranie właśnie propozycji przedstawianych przez różne ministerstwa, stąd pokazanie tych różnych aspektów działań prorozwojowych, które w tej chwili są realizowane. Również pokazanie Państwu po to, byście widzieli pełne spektrum, bo to umożliwia tworzenie efektu synergii i pewne dokładne planowanie: najpierw skorzystamy z tego, potem spróbujemy skorzystać z tego albo weźmiemy jednocześnie to i to, bo jednocześnie można to realizować i rozwijać.

Bardzo dziękuję, że wspomniano tu o moim projekcie ustawy dotyczącej tworzenia centrów usług społecznych. Tak bardzo bym chciał, żeby te centra powstały. Chcę bardzo mocno tutaj zaakcentować przedstawicielom samorządów lokalnych, że centra usług społecznych to nie będzie coś, co będą Państwo musieli realizować obligatoryjnie. Nic z tych rzeczy. Centra usług społecznych będą fakultatywne. Jeżeli samorząd uzna, że chce stworzyć centrum usług społecznych, to je stworzy.

Uważam, że będą one poprawiały funkcjonowanie usług społecznych w terenie, czyli właśnie na obszarach, gdzie władze samorządowe zarządzają już bezpośrednio najbliżej mieszkańców. Uważam, że zwiększą dostępność, poprawią jakość usług. Ale proszę, byście Państwo, spróbowali sami. Dlatego właśnie jest tam wprowadzona fakultatywność, czyli możliwość wyboru: albo tworzymy centrum usług, albo nie – poprzestajemy przy takim modelu, który mieliśmy dotychczas.

Ale cieszę się też i dziękuję Ministerstwu Inwestycji za to, że razem z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej już w tej chwili prowadzą program pilotażowy w tym zakresie. Bardzo dziękuję Panu Ministrowi Rolnictwa, że powstał Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – są to działania niezwykle istotne. W ogóle bardzo dziękuję Panom Ministrom za wiele działań i zaangażowanie w sprawę tej właśnie konferencji.

Chciałbym, żebyśmy to realizowali nadal, bo nie odwiedziliśmy wszystkich województw, a chciałbym, żeby w jak największej liczbie miejsc takie spotkania się odbyły. I żeby w związku z tym także jak największa liczba przedstawicieli samorządów lokalnych mogła się spotkać, dyskutować.

Rozumiem, że Państwo Ministrowie nie zawsze będą mieli czas, by bezpośrednio uczestniczyć w tych spotkaniach, bo nie jest to jedyne Państwa zajęcie, doskonale zdaję sobie z tego sprawę – dlatego tym bardziej dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie. Ale chciałbym, żeby to się odbywało, dlatego że wydaje mi się, że pokazuje to – z jednej strony – zaangażowanie rządu w sprawę rozwoju obszarów wiejskich, ale z drugiej – także poprawia możliwość dostępności chociażby do informacji dla tych, którzy na co dzień już na poziomie lokalnym rozwojem tych obszarów się zajmują.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za uczestnictwo i zaangażowanie w sprawę tych konferencji. Mam nadzieję, że rzeczywiście przyniosą one wzrost prędkości rozwoju obszarów wiejskich właśnie przez – jak powiedziałem – większą dostępność do informacji i większą możliwość komunikacji na poziomie podstawowym pomiędzy rządem a przedstawicielami społeczności lokalnych.

Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.

 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP