Perspektywiczny kierunek kształcenia – hodowla koni

Coraz więcej osób w naszym kraju zainteresowanych jest hodowlą koni. Aby ten rodzaj produkcji zwierzęcej mógł się dobrze rozwijać potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie, a tych niestety brakuję. Dlatego coraz więcej szkół rolniczych  do swojej oferty kształcenia dodaje również hodowlę koni – jako nowy, perspektywiczny  kierunek nauczania.

W następnym roku szkolnym do grupy placówek edukacyjnych kształcących  młodzież w tym kierunku dołączy Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, który właśnie w tym celu podpisał umowę o współpracy ze Stadniną Koni Arabskich w Białce.

Zajęcia zarówno teoretyczne, jak również praktyczne odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych pracowników Zakładu Hodowlano-Produkcyjnego Stado Ogierów w Białce bazując na ich wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu hodowlanym. Praktyki zawodowe oraz okresy stażu młodzi adepci trudnej hodowlanej sztuki odbywać będą w Białce.

Źródło: PZHK