Perły Mazowsza roku 2015

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania organizuje plebiscyt „Perły Mazowsza 2015”, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców i najciekawszych ofert turystycznych w regionie najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych, przy aktywnym udziale mieszkańców poszczególnych gmin.

Jak informują organizatorzy, nadrzędnym celem konkursu jest wywołanie interakcji pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi jak i przedsiębiorcami.  Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne.

Obi oba