PE odrzucił projekt przepisów dotyczący nasion

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca materiału reprodukcyjnego roślin została odrzucona przez Parlament we wtorek, z powodu obaw, że przepisy te przekazałyby zbyt dużo władzy w ręce Komisji i pozbawiłyby państwa członkowskie możliwości dopasowywania zasad do własnych potrzeb. Po tym, jak Komisja Europejska odmówiła wycofania projektu i złożenia poprawionej wersji, Parlament zamknął pierwsze czytanie.

Wniosek Komisji Europejskiej został odrzucony 650 głosami, przy 15 głosach przeciw.
– Głosowanie pokazuje, że Parlament nie jest zadowolony z propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską, ponieważ nie doprowadziłaby ona do uproszczenia przepisów i promowania innowacji, co miało być jej głównym celem. Ponadto posłowie zaniepokojeni byli pomysłem połączenia 12 dyrektyw w jedno bezpośrednio obowiązujące rozporządzenie, które utrudniłoby państwom członkowskim dopasowanie przepisów do własnych potrzeb – powiedział przewodniczący komisji ds. rolnictwa Paolo De Castro (S&D, IT).
Wysoka liczba „aktów delegowanych” dałaby Komisji Europejskiej zbyt duże uprawnienia w obszarach, które z powodu swojej wrażliwości powinny znaleźć się w tekście prawnym, wyjaśnił odpowiedzialny za sprawozdanie Sergio Paolo Francesco Silvestris (EPP, IT).
Ponieważ Komisja odmówiła wycofania swojego wniosku, po tym jak został odrzucony przez Parlament, zakończył on pierwsze czytanie i przesłał swoją pozycję do Rady.
Jeśli Rada poprze stanowisko Parlamentu proces legislacyjny dobiegnie końca. Rada może także wprowadzić zmiany do projektu Komisji Europejskiej, w takim wypadku Parlament może odrzucić poprawki Rady i ostatecznie zakończyć „żywot” wniosku lub rozpocząć negocjacje z Radą na temat nowych przepisów.
(wrp.pl)