PE nie chce cięć w unijnych wydatkach na rolnictwo

Copa i Cogeca zadowolone są z odrzucenia przez posłów do Parlamentu Europejskiego cięć w unijnych wydatkach na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej.

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych, w którym znalazł się apel o zwiększenie wkładu państw członkowskich do budżetu. Copa – Cogeca popiera apel posłów o znalezienie nowych środków na sfinansowanie nowych i starych priorytetów.

– Cieszę się, że posłowie potępiają cięcia w budżecie rolnym UE i w polityce spójności, domagają się większej jasności i możliwości porównania danych Komisji. Potrzebujemy odpowiedniego finansowania, by WPR mogła odegrać swoją rolę, jaką jest wspieranie rolników w zrównoważonej produkcji żywności dostępnej po przystępnych cenach dla konsumentów i jednoczesnym utrzymaniu żywotności obszarów wiejskich  – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca