Patogen wywołujący gąbczaste zapalenie mózgu?

Amerykańscy naukowcy wykryli, że choroby należące do grupy zakaźnego gąbczastego zapalenia mózgu, takie jak BSE, czy choroba Creutzfeldta-Jacoba, nie są, jak dotychczas sądzono, wywoływane przez nienormalnie ukształtowane białka, priony.


Wykryto, że w zainfekowanych tkankach występują wirusopodobne drobiny wielkości 25 nm. Naukowcy uważają, że zdeformowane priony są efektem działania wirusów powodujących chorobę, a nie jej przyczyną.


(Feedstuffs 2007, vol. 79, nr 6, s. 3)
Wanda Mierzecka